Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video

Đóng Mã vạch Tốt hơn với TEKLYNX

XEM TRANG VIDEO

Kênh YouTube của TEKLYNX

Xem thêm các video giống:

 

  • Video “hướng dẫn” TekTip
  • Video khai trương sản phẩm
  • Video giáo dục
  • Video tin tức của TEKLYNX

 

Đăng ký theo dõi kênh YouTube của TEKLYNX và không bao giờ bỏ lỡ một video mới!

TEKLYNX TRÊN YOUTUBE

Video Giáo dục

Làm thế nào để tạo một mã vạch

XEM TRANG VIDEO

Sử dụng Form Editor và Form Designer

XEM TRANG VIDEO

Các quy trình thủ công đều rất tồi tệ

XEM TRANG VIDEO

Làm nhiều hơn với ít công sức hơn: Phần mềm ghi nhãn mác và sản xuất tinh gọn

XEM TRANG VIDEO

Vì sao chọn TEKLYNX

XEM TRANG VIDEO

Cách tạo một Nhãn mác RFID trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Tạo danh sách nguyên liệu trên các nhãn mác bằng cách thêm văn bản từ một tập tin

XEM TRANG VIDEO

Bôi đậm chất gây dị ứng sử dụng Quản lý Văn bản có Gắn thẻ trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Sử dụng bộ đếm chung trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Tạo Nhãn mác Thông tin Dinh dưỡng trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Tạo Mã Chọn Giọng nói trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

In nhanh hơn - 4 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

XEM TRANG VIDEO

Giảm thiểu lỗi - 4 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

XEM TRANG VIDEO

Tiêu chuẩn hóa ghi nhãn mác - 4 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

XEM TRANG VIDEO

Chuẩn bị cho tăng trưởng trong tương lai - 3 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

XEM TRANG VIDEO

Đơn giản hóa việc ghi nhãn mác - 3 biện pháp thực hành tiên tiến nhất về ghi nhãn mác

XEM TRANG VIDEO

Video Nghiên cứu Tình huống

Video nghiên cứu tình huống về The Real Good Life

XEM TRANG VIDEO

MicroVention 1: Thách thức của một môi trường ghi nhãn mác tĩnh

XEM TRANG VIDEO

MicroVention 2: Tuân thủ UDI với CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

MicroVention 3: Quản lý Nhãn mác Tập trung

XEM TRANG VIDEO

MicroVention 4: Môi trường Ghi Nhãn mác Toàn cầu

XEM TRANG VIDEO

MicroVention 5: Giao diện In ấn trên Web

XEM TRANG VIDEO

MicroVention 6: Hợp tác & Hỗ trợ của TEKLYNX

XEM TRANG VIDEO

[Nghiên cứu Tình huống Đầy đủ] Video Nghiên cứu Tình huống về MicroVention

XEM TRANG VIDEO

Video Sản phẩm

Cách tạo một Nhãn mác mới với CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Cách tạo một Nhãn mác mới với LABELVIEW

XEM TRANG VIDEO

Cách tạo một Nhãn mác mới với LABEL MATRIX

XEM TRANG VIDEO

Ghi nhãn mác GHS dễ dàng với TEKLYNX CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Đạt đỉnh cao thành công với TEKLYNX

XEM TRANG VIDEO

Tạo một nhãn mác tuân thủ GHS với TEKLYNX

XEM TRANG VIDEO

Các tính năng chính của LABEL ARCHIVE

XEM TRANG VIDEO

Các tính năng chính của SENTINEL

XEM TRANG VIDEO

Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL

XEM TRANG VIDEO

Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL CFR

XEM TRANG VIDEO

Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL GHS

XEM TRANG VIDEO

PortWatch: Chụp Dữ liệu từ một Thiết bị Kết nối

XEM TRANG VIDEO

Thông báo

Các Sản phẩm TEKLYNX 2019 đã được phát hành!

XEM TRANG VIDEO

Đóng Mã vạch Tốt hơn với TEKLYNX

XEM TRANG VIDEO

TEKLYNX CENTRAL 5.0 đã được phát hành

XEM TRANG VIDEO

Quý vị đang tìm kiếm một giải pháp khác?
Hãy quay lại Thư viện Đa phương tiện để xem các loại nội dung khác.

THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN