Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Đối tác

TEKLYNX Certified Integrator

Trở thành TEKLYNX Certified Integrator (TCI) là một cơ hội để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp quý vị. Với sự phát triển rộng khắp của phần mềm, việc có một chiến lược và kế hoạch kinh doanh vững chắc để tích hợp doanh số phần mềm vào kế hoạch kinh doanh của quý vị là yếu tố thiết yếu dẫn đến thành công.

 

Với trình độ và kiến thức chuyên môn cao về các sản phẩm của TEKLYNX, các TCI có thể bán và hỗ trợ tất cả các phần mềm Thiết kế Nhãn mác và Giải pháp Quản lý Nhãn mác cho Doanh nghiệp của chúng tôi.

 

Liên hệ với một TCI tại Quốc gia của quý vị

 

Nếu quốc gia của quý vị không được liệt kê, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị, chúng tôi sẽ giúp quý vị liên hệ với một đơn vị bán lẻ hoặc phân phối tại địa phương.

 

ÁO

 

BỈ

 

CỘNG HÒA SÉC

 

ĐAN MẠCH

 

PHÁP

 

ĐỨC

 

HUNGARY

 

Ý

 

HÀ LAN

 

NA UY

 

BA LAN

 

NGA

 

SLOVAKIA

 

TÂY BAN NHA

 

THỤY SĨ