Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

THIẾT BỊ Y TẾ

Đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn mác thiết bị y tế với phần mềm TEKLYNX


Chúng tôi cam kết giúp các công ty thiết bị y tế tuân thủ các quy định như Unique Device Identification (UDI) của Food and Drug Administration (FDA) Hoa Kỳ. Với hơn 80 loại mã vạch và mẫu nhãn mác được cấu hình sẵn, phần mềm ghi nhãn mác UDI của TEKLYNX có thể in các mã vạch Health Industry Bar Code (HIBC) và GS1 vốn là cần thiết để tạo nhãn mác tuân thủ UDI, với hỗ trợ cho máy in nhiệt và truyền nhiệt.

 

LIÊN HỆ

TEKLYNX CENTRAL CFR: QTS Tăng 40% Hiệu suất và Tuân thủ UDI

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Ứng dụng ghi nhãn mác thiết bị y tế

 

Dễ dàng thiết kế và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ tiêu chuẩn ngành thiết bị y tế.

  • Nhãn mác tuân thủ UDI
  • Thiết kế nhãn mác thuộc đủ mọi kích cỡ
  • Tạo mã vạch HIBC và GS1 Databar
  • Nhãn mác chính xác cho thiết bị y tế
  • Tiêu chuẩn in nhãn để thử nghiệm lâm sàng
  • 21 CFR Phần 11 của FDA

 

Các công ty thiết bị y tế có thể hưởng lợi từ một giải pháp in nhãn và quản lý tác phẩm nghệ thuật để đóng gói và in nhãn cho sản phẩm một cách hiệu quả với dữ liệu và hình ảnh thương hiệu cần thiết trên nhiều loại tài sản khác nhau.

UDI yêu cầu mọi thiết bị y tế được phân phối tại Hoa Kỳ đều phải được ghi một nhãn mác Unique Device Identifier (UDI), vốn được sử dụng để đánh dấu và xác định thiết bị y tế trong chuỗi cung ứng

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc