Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Nâng cấp phần mềm của quý vị lên phiên bản mới nhất

Bảo vệ doanh nghiệp của quý vị khỏi rủi ro khi sử dụng các phần mềm không được hỗ trợ

Công nghệ thay đổi mỗi ngày, và tốc độ thay đổi sẽ không chậm lại. Để đảm bảo phần mềm nhãn mác mã vạch TEKLYNX của quý vị hoạt động liền mạch, chúng tôi đang liên tục cải thiện các giải pháp phần mềm của mình thông qua việc phát hành các phiên bản mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của quý vị. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các khách hàng sử dụng phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ thời gian chết trong sản xuất.

 

YÊU CẦU NÂNG CẤP

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC NÂNG CẤP

 

RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Làm thế nào tôi có thể nâng cấp phần mềm TEKLYNX của mình?

Các tùy chọn nâng cấp và chi phí tùy thuộc vào tùy chọn giấy phép mà công ty quý vị đã lựa chọn

 

Thuê bao
Vĩnh viễn + SMA
Vĩnh viễn, Không có SMA
Tùy chọn nâng cấp
Thuê bao
Với một giấy phép thuê bao đang hoạt động, quý vị có thể nâng cấp miễn phí phần mềm của mình lên phiên bản mới nhất.
Vĩnh viễn + SMA
Chừng nào SMA của quý vị còn hợp lệ, quý vị có thể nâng cấp miễn phí phần mềm của mình lên phiên bản mới nhất.
Vĩnh viễn, Không có SMA
Các bản nâng cấp có giá gốc ngang với một giấy phép mới.

 

GHI CHÚ: Các vùng khác nhau có thể có các quyền lợi giấy phép và tùy chọn nâng cấp khác nhau. Liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị để biết thêm.

 

YÊU CẦU NÂNG CẤP

 

Nâng cấp lên phiên bản mới nhất

Sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm TEKLYNX để đảm bảo các phần mềm của quý vị được hỗ trợ.

 

Nếu Thuê bao hoặc SMA của quý vị còn hợp lệ, giấy phép của quý vị còn đủ điều kiện để nâng cấp phiên bản.

 

Hãy điền vào biểu mẫu này để nói chuyện với một người đại diện của TEKLYNX về các tùy chọn nâng cấp của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc