Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

TEKLYNX continues to operate during our regular business hours during the COVID-19 global pandemic. Learn more about how TEKLYNX is supporting the fight against COVID-19, or contact TEKLYNX in your region.
Hỗ trợ

Danh sách các tập tin cài đặt khả dụng

Danh sách các tập tin cài đặt cho phần mềm TEKLYNX

 

GHI CHÚ: Để tải các tập tin cài đặt của một phiên bản thế hệ trước, liên hệ với TEKLYNX.

 

LABEL MATRIX 2019

LABEL MATRIX 2019 is the latest version. If you have already purchased a license of LABEL MATRIX 2019 and need to reinstall, please contact TEKLYNX in your region for assistance.

 

If you have not yet purchased a license of LABEL MATRIX 2019, please download a trial to see the latest enhancements.

LABEL MATRIX 2018
 • LABEL MATRIX 2018 Installation File & Network License Manager

LABEL MATRIX 2015
 • LABEL MATRIX 2015 Installation File & Network License Manager

LABELVIEW 2019

LABELVIEW 2019 is the latest version. If you have already purchased a license of LABELVIEW 2019 and need to reinstall, please contact TEKLYNX in your region for assistance.

 

If you have not yet purchased a license of LABELVIEW 2019, please download a trial to see the latest enhancements.

LABELVIEW 2018
 • LABELVIEW 2018 Installation File & Network License Manager

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

LABELVIEW 2015
 • LABELVIEW 2015 Installation File & Network License Manager

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

CODESOFT 2019

CODESOFT 2019 is the latest version. If you have already purchased a license of CODESFOT 2019 and need to reinstall, please contact TEKLYNX in your region for assistance.

 

If you have not yet purchased a license of CODESOFT 2019, please download a trial to see the latest enhancements.

CODESOFT 2018
 • CODESOFT 2018 Installation File & Network License Manager

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

CODESOFT 2015
 • CODESOFT 2015 Installation File & Network License Manager

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

LABEL ARCHIVE 2019

LABEL ARCHIVE 2019 is the latest version. If you have already purchased a license of LABEL ARCHIVE 2019 and need to reinstall, please contact TEKLYNX in your region for assistance.

 

If you have not yet purchased a license of LABEL ARCHIVE 2019, please request a free demo to see the latest enhancements.

LABEL ARCHIVE 2018
 • LABEL ARCHIVE 2018 Client & Server Installation Files

LABEL ARCHIVE 2015
 • LABEL ARCHIVE 2015 Client & Server Installation Files

PRINT MODULE 2019

PRINT MODULE 2019 is the latest version. If you have already purchased a license of PRINT MODULE 2019 and need to reinstall, please contact TEKLYNX in your region for assistance.

 

If you have not yet purchased a license of PRINT MODULE 2019, please request a free demo to see the latest enhancements.

PRINT MODULE 2018
 • PRINT MODULE 2018 Installation File

PRINT MODULE 2015
 • PRINT MODULE 2015 Installation File

SENTINEL 2019

SENTINEL 2019 is the latest version. If you have already purchased a license of SENTINEL 2019 and need to reinstall, please contact TEKLYNX in your region for assistance.

 

If you have not yet purchased a license of SENTINEL 2019, please request a free demo to see the latest enhancements.

SENTINEL 2018
 • SENTINEL 2018 Installation Files

SENTINEL 2015
 • SENTINEL 2015 Installation Files

 

GHI CHÚ: Để tải các tập tin cài đặt của một phiên bản thế hệ trước, liên hệ với TEKLYNX.

Tải phiên bản mới nhất của phần mềm thiết kế nhãn mác TEKLYNX tại đây

TẢI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Quý vị không nhìn thấy tập tin của mình?

YÊU CẦU MỘT TẬP TIN