Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Danh sách các tập tin cài đặt khả dụng

Danh sách các tập tin cài đặt cho phần mềm TEKLYNX

 

GHI CHÚ: Để tải các tập tin cài đặt của một phiên bản thế hệ trước, liên hệ với TEKLYNX.

Quá trình tải về sẽ bắt đầu sau khi quý vị nhấn vào tên tập tin. Hãy đảm bảo quý vị đang tải về tập tin cài đặt trên máy tính mà quý vị muốn cài đặt phần mềm.

 

LABEL MATRIX 2018

LABEL MATRIX 2015

LABELVIEW 2018

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

LABELVIEW 2015

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

CODESOFT 2018

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

CODESOFT 2015

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

PRINT MODULE 2018

PRINT MODULE 2015

 

GHI CHÚ: Để tải các tập tin cài đặt của một phiên bản thế hệ trước, liên hệ với TEKLYNX.

 

Quá trình tải về sẽ bắt đầu sau khi quý vị nhấn vào tên tập tin. Hãy đảm bảo quý vị đang tải về tập tin cài đặt trên máy tính mà quý vị muốn cài đặt phần mềm.

Tải phiên bản mới nhất của phần mềm thiết kế nhãn mác TEKLYNX tại đây

TẢI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Quý vị không nhìn thấy tập tin của mình?

YÊU CẦU MỘT TẬP TIN