Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Danh sách các tập tin cài đặt khả dụng

Danh sách các tập tin cài đặt cho phần mềm TEKLYNX

 

GHI CHÚ: Để tải các tập tin cài đặt của một phiên bản thế hệ trước, liên hệ với TEKLYNX.

 

LABEL MATRIX 2021

LABEL MATRIX 2021 là phiên bản mới nhất. Nếu quý vị đã mua một giấy phép cho LABEL MATRIX 2021 và cần cài đặt lại, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

 

Nếu quý vị chưa mua một giấy phép cho LABEL MATRIX 2021, vui lòng tải về bản dùng thử để xem các tính năng tăng cường mới nhất.

LABEL MATRIX 2019
 • Tập tin Cài đặt & Network License Manager của LABEL MATRIX 2019

LABEL MATRIX 2018
 • Tập tin Cài đặt & Network License Manager của LABEL MATRIX 2018

LABELVIEW 2021

LABELVIEW 2021 là phiên bản mới nhất. Nếu quý vị đã mua một giấy phép cho LABELVIEW 2021 và cần cài đặt lại, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

 

Nếu quý vị chưa mua một giấy phép cho LABELVIEW 2021, vui lòng tải về bản dùng thử để xem các tính năng tăng cường mới nhất.

LABELVIEW 2019
 • Tập tin Cài đặt & Network License Manager của LABELVIEW 2019

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

LABELVIEW 2018
 • Tập tin Cài đặt & Network License Manager của LABELVIEW 2018

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

CODESOFT 2021

CODESOFT 2021 là phiên bản mới nhất. Nếu quý vị đã mua một giấy phép cho CODESOFT 2021 và cần cài đặt lại, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

 

Nếu quý vị chưa mua một giấy phép cho CODESOFT 2021, vui lòng tải về bản dùng thử để xem các tính năng tăng cường mới nhất.

CODESOFT 2019
 • Tập tin Cài đặt & Network License Manager của CODESOFT 2019

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

CODESOFT 2018
 • Tập tin Cài đặt & Network License Manager của CODESOFT 2018

Các tập tin cài đặt này có thể được sử dụng trên một máy tính thật hoặc Máy tính Ảo (VM). Nếu chạy trong một môi trường VM, quý vị cần phải mua một giấy phép VM.

LABEL ARCHIVE 2021

LABEL ARCHIVE 2021 là phiên bản mới nhất. Nếu quý vị đã mua một giấy phép cho LABEL ARCHIVE 2021 và cần cài đặt lại, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

 

Nếu quý vị chưa mua một giấy phép cho LABEL ARCHIVE 2021, vui lòng yêu cầu một bản dùng thử miễn phí để xem các tính năng tăng cường mới nhất.

LABEL ARCHIVE 2019
 • Tập tin Cài đặt LABEL ARCHIVE 2019 Client & Server

LABEL ARCHIVE 2018
 • Tập tin Cài đặt LABEL ARCHIVE 2018 Client & Server

PRINT MODULE 2021

PRINT MODULE 2021 là phiên bản mới nhất. Nếu quý vị đã mua một giấy phép cho PRINT MODULE 2021 và cần cài đặt lại, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

 

Nếu quý vị chưa mua một giấy phép cho PRINT MODULE 2021, vui lòng yêu cầu một bản dùng thử miễn phí để xem các tính năng tăng cường mới nhất.

PRINT MODULE 2019
 • TẬP TIN CÀI ĐẶT PRINT MODULE 2019

PRINT MODULE 2018
 • Tập tin Cài đặt PRINT MODULE 2018

SENTINEL 2021

SENTINEL 2021 là phiên bản mới nhất. Nếu quý vị đã mua một giấy phép cho SENTINEL 2021 và cần cài đặt lại, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị để được hỗ trợ.

 

Nếu quý vị chưa mua một giấy phép cho SENTINEL 2021, vui lòng yêu cầu một bản dùng thử miễn phí để xem các tính năng tăng cường mới nhất.

SENTINEL 2019
 • Tập tin Cài đặt SENTINEL 2019

SENTINEL 2018
 • Tập tin Cài đặt SENTINEL 2018

 

GHI CHÚ: Để tải các tập tin cài đặt của một phiên bản thế hệ trước, liên hệ với TEKLYNX.

Tải phiên bản mới nhất của phần mềm thiết kế nhãn mác TEKLYNX tại đây

TẢI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Quý vị không nhìn thấy tập tin của mình?

YÊU CẦU MỘT TẬP TIN