Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Kết nối tốt hơn thông qua in nhãn mã vạch

Kết nối tốt hơn để biến doanh nghiệp của quý vị thành một mắt xích thành công trong chuỗi cung ứng

Connect Better, Barcode Better

 

Kết nối tốt hơn trong suốt chuỗi cung ứng có nghĩa là gì? Là tất cả mọi thứ. 

 

Tuy mã vạch có thể nhỏ, chúng là một trong rất nhiều yếu tố kết nối giữa doanh nghiệp của quý vị, các nhà cung ứng, khách hàng, và toàn thể chuỗi cung ứng. Tìm hiểu lý do mà kết nối tốt hơn là chìa khóa để đạt được:

 

  • Hiệu quả
  • Linh hoạt
  • Bảo mật
  • Chất lượng
  • Khả năng mở rộng

 

LIÊN HỆ

"Các giải pháp in nhãn của TEKLYNX cho phép nhà sản xuất xây dựng kết nối tốt hơn giữa con người, hệ thống, và các tổ chức."

- Travis Wayne, TEKLYNX

Quý vị có thể đạt được điều gì thông qua kết nối tốt hơn?

Khả năng mở rộng thông qua kết nối tốt hơn

Khả năng mở rộng

 

Thiết lập môi trường in nhãn của công ty quý vị để đảm bảo tăng trưởng trong tương lai với in nhãn tập trung. Tìm hiểu cách việc kết nối quy trình in nhãn trên toàn tổ chức của quý vị có thể hỗ trợ khả năng mở rộng, mà không làm tăng chi phí hoạt động của bộ phận CNTT.

Chất lượng thông qua kết nối tốt hơn

Chất lượng

 

Cải thiện độ chính xác của mọi nhãn được in bằng cách tạo một quy trình in nhãn liên thông và có tổ chức. Tìm hiểu cách một quy trình phê duyệt nhãn tự động và nhiều giai đoạn có thể làm giản lược quy trình đảm bảo chất lượng trong môi trường in nhãn của quý vị để giúp đảm bảo chỉ những nhãn đã phê duyệt mới được đưa vào sản xuất.

Bảo mật thông qua kết nối tốt hơn

Bảo mật

 

Tăng tính bảo mật trong quy trình in nhãn để giảm thiểu các lỗi in nhãn nghiêm trọng. Tìm hiểu cách việc kết nối tốt hơn có thể giúp đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể thay đổi các nhãn, để quý vị và các nhà cung ứng chỉ in những nhãn đã được phê duyệt với dữ liệu mới nhất.

Linh hoạt thông qua kết nối tốt hơn

Linh hoạt

 

Tạo một quy trình in nhãn có thể dễ dàng thích ứng với các thay đổi của thị trường, cũng như của công ty quý vị. Tìm hiểu cách để tăng tính linh hoạt thông qua kết nối tốt hơn để giúp quy trình in nhãn của quý vị trở nên nhanh nhạy hơn. 

Hiệu quả thông qua kết nối tốt hơn

Hiệu quả

 

Tăng hiệu quả công việc, đồng thời sử dụng ít tài nguyên hơn bằng cách tận dụng kết nối tốt hơn cho quy trình in nhãn của quý vị. Tìm hiểu xem việc cải thiện kết nối trong quy trình in nhãn của quý vị có thể làm giảm lãng phí và tăng lợi nhuận cho quý vị như thế nào.

Các giải pháp TEKLYNX 2021 được phát triển để kết nối tốt hơn

Các sản phẩm TEKLYNX 2021

 

Với nhiều tăng cường cho người dùng cuối, các giải pháp TEKLYNX 2021 được thiết kế để kết nối tốt hơn trong suốt chuỗi cung ứng, giúp các nhà sản xuất thuộc đủ mọi quy mô cải thiện hiệu quả, độ chính xác và tự động hóa quy trình in nhãn. Tìm hiểu xem có gì mới trong LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL, và LABEL ARCHIVE 2021.

TEKLYNX CENTRAL 6.0 cung cấp các tính năng tuyệt vời mới để giúp các nhà sản xuất kết nối tốt hơn

TEKLYNX CENTRAL 6

 

Được phát triển để kết nối tốt hơn, TEKLYNX CENTRAL 6.0 cho phép các nhà sản xuất xử lý thiết kế nhãn, kiểm soát, phê duyệt, báo cáo, và tự động hóa in ấn trên toàn doanh nghiệp từ một địa điểm duy nhất. Tìm hiểu xem có gì mới trong TEKLYNX CENTRAL 6.0.