Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

Lepsze połączenia dzięki etykietom z kodami kreskowymi

Lepsze połączenia sprawiają, że Twoja firma staje się skutecznym elementem łańcucha dostaw

Lepsze połączenia, lepsze kody kreskowe

 

Co oznaczają lepsze połączenia w obrębie całego łańcucha dostaw? Wszystko. 

 

Kody kreskowe są niewielkie, stanowią jednak jeden z licznych elementów łączących firmę, dostawców, klientów i cały łańcuch dostaw. Dowiedz się, w jaki sposób lepsze połączenia są kluczem do osiągnięcia celów takich jak:

 

  • Skalowalność
  • Jakość
  • Bezpieczeństwo
  • Elastyczność
  • Wydajność

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

„Rozwiązania TEKLYNX do tworzenia etykiet umożliwiają producentom budowanie lepszych połączeń między ludźmi, systemami i organizacjami.”

- Travis Wayne, firma TEKLYNX

Co można uzyskać dzięki lepszym połączeniom?

Skalowalność dzięki lepszym połączeniom

Skalowalność

 

Scentralizowane środowisko tworzenia etykiet umożliwia Twojej firmie przyszły rozwój. Dowiedz się, jak połączenie procesu etykietowania w obrębie całej organizacji zapewnia skalowalność przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów ogólnych IT.

Jakość dzięki lepszym połączeniom

Jakość

 

Zwiększ dokładność każdej wydrukowanej etykiety, tworząc zorganizowany i wzajemnie powiązany proces etykietowania. Dowiedz się, jak automatyczny i wieloetapowy proces zatwierdzania etykiet może usprawnić proces zapewniania jakości w środowisku etykietowania, dzięki czemu do produkcji trafiają tylko zatwierdzone etykiety.

Bezpieczeństwo dzięki lepszym połączeniom

Bezpieczeństwo

 

Zapewnij bezpieczeństwo procesu etykietowania, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia krytycznych błędów na etykietach. Dowiedz się, jak lepsze połączenia mogą pomóc zapewnić, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą wprowadzać zmiany na etykietach, dzięki czemu Ty i Twoi dostawcy będziecie drukować tylko zatwierdzone etykiety zawierające najbardziej aktualne dane.

Elastyczność dzięki lepszym połączeniom

Elastyczność

 

Utwórz proces etykietowania, który można łatwo dostosować do zmieniającego się rynku lub zmieniających się potrzeb firmy. Dowiedz się, jak zyskać większą elastyczność dzięki lepszym połączeniom, aby zapewnić bardziej zwinny proces tworzenia etykiet. 

Wydajność dzięki lepszym połączeniom

Wydajność

 

Osiągnij większą wydajność przy mniejszym zużyciu zasobów, wykorzystując lepsze połączenia w procesie etykietowania. Dowiedz się, jak usprawnienie połączeń w procesie etykietowania może zmniejszyć ilość odpadów i poprawić wyniki finansowe.