Avrupa (Türk)
Barcode Better

TEKLYNX’de, barkod yazılımının sadece satın aldığınız bir şey olmadığına inanıyoruz. Bu, şirketinizin çalışmasını sağlayan entegre teknoloji çözümüdür.

Destek

Barkod Etiketleme Sayesinde Daha İyi Bağlantılar

Daha iyi bağlantılar işletmenizi tedarik zincirinin başarılı bir parçası dönüştürür

Connect Better, Barcode Better

 

Tedarik zincirinde daha iyi bağlantılara sahip olunması ne anlama gelmektedir? Her şey. 

 

Barkodlar küçük olabilir ancak barkodlar işletmeniz, tedarikçileriniz, müşterileriniz ve tüm tedarik zinciri dahilinde bulunan birçok bağlayıcıdan birisidir. Daha iyi bağlantıların aşağıdakilerin başarılmasında anahtar rol oynadığıyla ilgili bilgi edinin:

 

  • Ölçeklenebilirlik
  • Kalite
  • Güvenlik
  • Esneklik
  • Verimlilik

 

TEMASTA KALIN

"TEKLYNX etiketleme çözümleri, üreticileri insanlar, sistemler ve şirketler arasında daha iyi bağlantılar inşa etmesi için donatır."

- Travis Wayne, TEKLYNX

Daha iyi bağlantılarla neleri başarabilirsiniz?

Daha iyi bağlantılar sayesinden ölçeklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik

 

Merkezi hale getirilmiş etiketlemeyle gelecek gelişim için şirketin etiketleme ortamını ayarlayın. Tüm şirket genelinde etiketleme süreçlerinin bağlantılı olmasının BT genel gider maliyetleri düşük tutularak ölçeklenebilirliği desteklemesiyle ilgili bilgi edinin.

Daha iyi bağlantılar sayesinden kalite

Kalite

 

Organize ve birbirine bağlantılı etiketleme süreçleri oluşturarak basılan her etiketin doğruluğunu geliştirin. Otomatik ve çok aşamalı etiket onaylama sürecinin yalnızca onaylı etiketlerin üretime alındığının garanti edilmesine yardımcı olmak için etiketleme ortamınızdaki kalite kontrolü denetlemesiyle ilgili bilgi edinin.

Daha iyi bağlantılar sayesinden güvenlik

Güvenlik

 

Kritik etiketleme hataları riskini en aza indirmek için etiketleme sürecinizde güvenliği sağlayın. Daha iyi bağlantıların yalnızca yetkili kullanıcıların etiketlerde değişiklik yapabileceğinin garanti edilmesine yardımcı olmasıyla ilgili bilgi edinin, böylelikle siz ve tedarikçileriniz yalnızca en güncel verilerle onaylı etiketleri basabilir.

Daha iyi bağlantılar sayesinde esneklik

Esneklik

 

Değişen pazara veya şirketinizin değişen ihtiyaçlarına kolaylıkla adapte olabileceği etiketleme süreci oluşturun. Etiketleme sürecinizi daha çevik hale getirmek için daha iyi bağlantılar sayesinde daha esnek olunmasıyla ilgili bilgi edinin. 

Daha iyi bağlantılar sayesinde verimlilik

Verimlilik

 

Etiketleme işleminizde daha iyi bağlantılardan yararlanarak daha az kaynak kullanırken daha yüksek üretkenlik sağlayın. Etiketleme işleminizdeki bağlantılarının geliştirilmesinin atığı nasıl azaltılabileceğiyle ve zayıf yanlarınızı nasıl geliştirebileceğiyle ilgili bilgi edinin.