Evropa (česky)
Barcode better

V TEKLYNX věříme, že software pro značení čárových kódů není pouze něčím, co si koupíte. Jedná se o integrované technologické řešení, díky němuž vaše společnost funguje.

Podpora

Lepší propojení pomocí značení čárovými kódy

Lepší propojení z vašeho podnikání dělají úspěšnou součást dodavatelského řetězce

Lepší propojení pro lepší využití čárových kódů

 

Co znamená mít lepší propojení v celém dodavatelském řetězci? Všechno. 

 

Čárové kódy jsou sice malé, ale jsou jedním z mnoha spojujících článků mezi vaším podnikem, dodavateli, zákazníky a celým dodavatelským řetězcem. Zjistěte, proč jsou lepší propojení klíčem k dosažení:

 

  • Škálovatelnosti
  • Kvality
  • Zabezpečení
  • Flexibility
  • Efektivity

 

KONTAKTUJTE NÁS

„Řešení TEKLYNX výrobcům umožňují vytvářet lepší propojení mezi lidmi, systémy a organizacemi.“

- Travis Wayne, TEKLYNX

Čeho lze dosáhnout lepším propojením?

Škálovatelnost prostřednictvím lepšího propojení

Škálovatelnost

 

Připravte prostředí značení vaší společnosti na budoucí růst pomocí centralizovaného značení. Zjistěte, jak propojení značení v celé organizaci podporuje škálovatelnost a zároveň šetří náklady na IT.

Kvalita prostřednictvím lepšího propojení

Kvalita

 

Zlepšete přesnost každého vytištěného štítku vytvořením organizovaného a propojeného procesu značení. Zjistěte, jak může automatický a vícefázový proces schvalování štítků ve vašem prostředí zefektivnit zajištění kvality. Do výroby se tak dostanou pouze schválené štítky.

Zabezpečení prostřednictvím lepšího propojení

Zabezpečení

 

Dosáhněte lepšího zabezpečení procesu značení a minimalizujte tak riziko kritických chyb. Zjistěte, jak vám mohou lepší propojení pomoci zajistit, aby úpravy štítků prováděli pouze autorizovaní uživatelé a vy a vaši dodavatelé jste tiskli pouze schválené štítky s nejaktuálnějšími daty.

Flexibilita prostřednictvím lepšího propojení

Flexibility

 

Vytvořte proces značení, který se snadno přizpůsobí měnícím se podmínkám na trhu a měnícím se potřebám vaší společnosti. Zjistěte, jak být flexibilnější skrze lepší propojení, díky kterému bude váš proces značení pružnější. 

Efektivita prostřednictvím lepšího propojení

Efektivita

 

Dosáhněte díky lepšímu propojení v procesu značení vyšší produktivity s využitím méně zdrojů. Zjistěte, jak může lepší propojení v procesu značení snížit množství odpadu a zvýšit vaše zisky.