Evropa (česky)
Barcode better

V TEKLYNX věříme, že software pro značení čárových kódů není pouze něčím, co si koupíte. Jedná se o integrované technologické řešení, díky němuž vaše společnost funguje.

Podpora

PŘÍRUČKY K AKTIVACI SOFTWARU TEKLYNX

Po instalaci produktu vás procesem aktivace provede průvodce. Dostupné režimy aktivace závisí na verzi produktu, kterou máte, a jsou podrobně popsány v Příručce aktivací níže.

 

Pokud potřebujete převést licenci na jiný počítač, průvodce vám umožní software deaktivovat a znovu jej aktivovat na jiném počítači. Níže uvedené příručky uvádí průvodce, kteří se používají k aktivaci, aktualizaci/upgradu a přenosu licence.

 

Pro aktivaci softwaru prostřednictvím našeho webu přejděte na: www.teklynx.com/nsp

 

Pro získání ověřovacích a instalačních kódů licence musíte zadat informace o uživateli licence a sériové číslo produktu, heslo a kód uživatele.

 

Tyto kódy je pak nutné zadat v průvodci aktivací softwaru.

 

Pro více informací si stáhněte příslušnou Příručku k aktivaci pro daný produkt. Tyto dokumenty jsou k dispozici pouze v angličtině a francouzštině.

VERZE PRODUKTU
PŘÍRUČKA K AKTIVACI
CODESOFT 2019 / 2021 / 2022
LABELVIEW 2019 / 2021 / 2022
LABEL MATRIX 2019 / 2021 / 2022
PRINT MODULE 2019 / 2021 / 2022
SENTINEL 2019 / 2021 / 2022
LABEL ARCHIVE 2019 / 2021 / 2022
CODESOFT 2018
LABELVIEW 2018
LABEL MATRIX 2018
PRINT MODULE 2018
SENTINEL 2018
LABEL ARCHIVE 2018
CODESOFT 2014 / 2015
LABELVIEW 2014 / 2015
LABEL MATRIX 2014 / 2015
PRINT MODULE 2014 / 2015
SENTINEL 2014 / 2015
LABEL ARCHIVE 2014 / 2015
CODESOFT 2012
LABELVIEW 2012
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012
SENTINEL 2012
LABEL ARCHIVE 2012
BACKTRACK 2012
CODESOFT 10
LABELVIEW 10
SENTINEL 10
LABEL ARCHIVE 10
CODESOFT 9.10
LABELVIEW 9
LABELVIEW 8.60
LABEL MATRIX 8.70
LABEL MATRIX 8.60
SENTINEL 6.1
BACKTRACK 7.0
LABEL ARCHIVE SERVER 3.30