Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

PRZEWODNIKI AKTYWACJI OPROGRAMOWANiA TEKLYNX

Po instalacji produktu kreator przeprowadzi użytkownika przez proces aktywacji. Dostępne tryby aktywacji zależą od posiadanej wersji produktu. Zostały opisane szczegółowo w poniższych Przewodnikach aktywacji.

 

Jeśli chcesz przenieść licencję do innego komputera, kreator umożliwia dezaktywację oprogramowania w celu ponownej aktywacji programu na innym komputerze. W poniższych przewodnikach przedstawiono kreatory używane do aktywacji, aktualizacji/uaktualniania i przenoszenia licencji.

 

Aby aktywować oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej, przejdź do adresu: www.teklynx.com/nsp

 

Musisz podać informacje o użytkowniku licencji oraz numer seryjny produktu, hasło i kod użytkownika, aby uzyskać potwierdzenie licencji i kody instalacyjne.

 

Następnie należy wprowadzić te kody w kreatorze aktywacji oprogramowania.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, pobierz odpowiedni Przewodnik aktywacji danego produktu. Te dokumenty są dostępne tylko w języku angielskim i francuskim.

WERSJA PRODUKTU
PRZEWODNIK AKTYWACJI
CODESOFT 2019 / 2021 / 2022
LABELVIEW 2019 / 2021 / 2022
LABEL MATRIX 2019 / 2021 / 2022
PRINT MODULE 2019 / 2021 / 2022
SENTINEL 2019 / 2021 / 2022
LABEL ARCHIVE 2019 / 2021 / 2022
CODESOFT 2018
LABELVIEW 2018
LABEL MATRIX 2018
PRINT MODULE 2018
SENTINEL 2018
LABEL ARCHIVE 2018
CODESOFT 2014 / 2015
LABELVIEW 2014 / 2015
LABEL MATRIX 2014 / 2015
PRINT MODULE 2014 / 2015
SENTINEL 2014 / 2015
LABEL ARCHIVE 2014 / 2015
CODESOFT 2012
LABELVIEW 2012
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012
SENTINEL 2012
LABEL ARCHIVE 2012
BACKTRACK 2012
CODESOFT 10
LABELVIEW 10
SENTINEL 10
LABEL ARCHIVE 10
CODESOFT 9.10
LABELVIEW 9
LABELVIEW 8.60
LABEL MATRIX 8.70
LABEL MATRIX 8.60
SENTINEL 6.1
BACKTRACK 7.0
LABEL ARCHIVE SERVER 3.30