Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT PHẦN MỀM TEKLYNX

Sau khi cài đặt sản phẩm của quý vị, một trình hướng dẫn sẽ dẫn quý vị qua quy trình kích hoạt. Chế độ kích hoạt có sẵn tùy thuộc vào phiên bản sản phẩm của quý vị, và được nêu chi tiết trong Hướng dẫn Kích hoạt dưới đây.

 

Nếu quý vị cần di chuyển một giấy phép sang một máy tính khác, một trình hướng dẫn cho phép quý vị bỏ kích hoạt phần mềm của mình để tái kích hoạt nó trên một máy tính khác. Hướng dẫn dưới đây minh họa các trình hướng dẫn được sử dụng để kích hoạt, cập nhật/nâng cấp và chuyển nhượng một giấy phép.

 

Để kích hoạt phần mềm của quý vị thông qua website của chúng tôi, hãy truy cập: www.teklynx.com/nsp

 

Quý vị phải nhập thông tin người dùng giấy phép và số sê-ri của sản phẩm, mật khẩu và mã người dùng để nhận mã xác thực giấy phép và cài đặt.

 

Các mã này sau đó phải được nhập vào trình hướng dẫn kích hoạt phần mềm của chúng tôi.

 

Để biết thêm chi tiết, hãy tải về Hướng dẫn Kích hoạt liên quan cho sản phẩm. Các tài liệu này chỉ được cung cấp bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

PHIÊN BẢN SẢN PHẨM
HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT
CODESOFT 2019 / 2021
LABELVIEW 2019 / 2021
LABEL MATRIX 2019 / 2021
PRINT MODULE 2019 / 2021
SENTINEL 2019 / 2021
LABEL ARCHIVE 2019 / 2021
CODESOFT 2018
LABELVIEW 2018
LABEL MATRIX 2018
PRINT MODULE 2018
SENTINEL 2018
LABEL ARCHIVE 2018
CODESOFT 2014 / 2015
LABELVIEW 2014 / 2015
LABEL MATRIX 2014 / 2015
PRINT MODULE 2014 / 2015
SENTINEL 2014 / 2015
LABEL ARCHIVE 2014 / 2015
CODESOFT 2012
LABELVIEW 2012
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012
SENTINEL 2012
LABEL ARCHIVE 2012
BACKTRACK 2012
CODESOFT 10
LABELVIEW 10
SENTINEL 10
LABEL ARCHIVE 10
CODESOFT 9.10
LABELVIEW 9
LABELVIEW 8.60
LABEL MATRIX 8.70
LABEL MATRIX 8.60
SENTINEL 6.1
BACKTRACK 7.0
LABEL ARCHIVE SERVER 3.30