Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

TÀI LIỆU TEKLYNX

Tài liệu

Tài liệu cho phần mềm tạo nhãn mác của TEKLYNX

Tìm hiểu thêm về các phần mềm ghi nhãn mác mã vạch của TEKLYNX bằng cách truy cập tài liệu cho từng sản phẩm.

 

Xem tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm của quý vị, bao gồm:

 

  • Sổ tay quảng cáo về sản phẩm
  • Sách hướng dẫn
  • Ghi chú phát hành

CODESOFT

 

CHO CÁC YÊU CẦU GHI NHÃN MÁC PHỨC HỢP
TÀI LIỆU CODESOFT

LABELVIEW

 

CHO CÁC YÊU CẦU GHI NHÃN MÁC CẤP TRUNG
TÀI LIỆU LABELVIEW

LABEL MATRIX

 

CHO CÁC YÊU CẦU GHI NHÃN MÁC ĐƠN GIẢN
TÀI LIỆU LABEL MATRIX

SENTINEL

 

CHO CÁC YÊU CẦU TỰ ĐỘNG HÓA IN ẤN PHỨC HỢP
TÀI LIỆU SENTINEL

PRINT MODULE

 

CHO CÁC YÊU CẦU TỰ ĐỘNG HÓA IN ẤN ĐƠN GIẢN
TÀI LIỆU PRINT MODULE

LABEL ARCHIVE

 

CHO TRUY XUẤT NGUỒN GỐC & BẢO MẬT NHÃN MÁC
TÀI LIỆU LABEL ARCHIVE

TEKLYNX CENTRAL

 

CHO QUẢN LÝ NHÃN MÁC TẬP TRUNG
TÀI LIỆU TEKLYNX CENTRAL

TEKLYNX CENTRAL CFR

 

CHO TUÂN THỦ QUY ĐỊNH 21 CFR PHẦN 11 CỦA FDA
TÀI LIỆU TEKLYNX CENTRAL CFR

TEKLYNX CENTRAL GHS

 

CHO TUÂN THỦ GHI NHÃN MÁC HÓA CHẤT GHS
TÀI LIỆU TEKLYNX CENTRAL GHS

BACKTRACK

 

CHO THEO DÕI TÀI SẢN & KHO HÀNG
TÀI LIỆU BACKTRACK

Quý vị muốn tìm trong các câu hỏi thường gặp? Hãy xem Trung tâm Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

TÌM TRONG HỖ TRỢ