Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video hướng dẫn

Video hướng dẫn ngắn cho phần mềm in nhãn TEKLYNX

 

Video hướng dẫn từng bước về các chức năng thông dụng trong phần mềm TEKLYNX. Xem các video hướng dẫn ngắn cho LABEL MATRIX, LABELVIEW, và CODESOFT dưới đây.

 

Đăng ký theo dõi kênh YouTube của TEKLYNX và không bao giờ bỏ lỡ một video mới!

TEKLYNX TRÊN YOUTUBE

Video hướng dẫn cho LABEL MATRIX

Cách tạo một Nhãn mới với LABEL MATRIX

XEM TRANG VIDEO

Cách để thêm một trình điều khiển máy in trong LABEL MATRIX

XEM TRANG VIDEO

Cách để tạo một mã vạch trong LABEL MATRIX

XEM TRANG VIDEO

Cách để kết nối một bảng tính Excel hoặc cơ sở dữ liệu Access với khuôn mẫu nhãn LABEL MATRIX của quý vị

XEM TRANG VIDEO
CÁC VIDEO LABEL MATRIX KHÁC TRÊN YOUTUBE

Video hướng dẫn cho LABELVIEW

Cách tạo một Nhãn mới với LABELVIEW

XEM TRANG VIDEO

Cách để thêm một trình điều khiển máy in trong LABELVIEW

XEM TRANG VIDEO

Cách để tạo một mã vạch trong LABELVIEW

XEM TRANG VIDEO

Cách để kết nối một bảng tính Excel hoặc cơ sở dữ liệu Access với khuôn mẫu nhãn LABELVIEW của quý vị

XEM TRANG VIDEO
CÁC VIDEO LABELVIEW KHÁC TRÊN YOUTUBE

Video hướng dẫn cho CODESOFT

Cách tạo một nhãn mới với CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Cách để thêm một trình điều khiển máy in trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Cách để tạo một mã vạch trong CODESOFT

XEM TRANG VIDEO

Cách để kết nối một bảng tính Excel hoặc cơ sở dữ liệu Access với khuôn mẫu nhãn CODESOFT của quý vị

XEM TRANG VIDEO
CÁC VIDEO CODESOFT KHÁC TRÊN YOUTUBE