Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Giấy phép Thuê bao

Giấy phép linh hoạt

Quý vị tìm kiếm một phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch phù hợp với mọi ngân sách? Đây chính là sản phẩm quý vị cần. Giấy phép Thuê bao TEKLYNX là một giải pháp có giá phải chăng giúp ước lượng chính xác hơn chi phí của phần mềm.

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

LỢI ÍCH CỦA GIẤY PHÉP THUÊ BAO

 

TEKLYNX là nhà phát triển phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch duy nhất cung cấp giấy phép dưới dạng thuê bao.

 

Một Giấy phép Thuê bao TEKLYNX:

 

Đơn giản – Quyền nâng cấp phiên bản phần mềm đã được bao gồm trong chi phí gói thuê bao, vậy nên quý vị có thể truy cập phiên bản sản phẩm mới nhất trong thời hạn thuê bao.

 

Linh hoạt – Mang đến khách hàng quyền lựa chọn. Nếu một giấy phép đầy đủ ở nguyên giá không phù hợp với ngân sách của năm nay, một gói thuê bao có thể cung cấp cùng một sản phẩm đó ở một mức giá thấp hơn.

 

Giá trị – Việc giảm chi phí ban đầu sẽ tăng giá trị cho quý khách hàng. Quý vị có thể mua thêm phần mềm (thêm người dùng, nâng cấp phiên bản, hỗ trợ) ở một mức giá thấp hơn, và được đảm bảo luôn sử dụng công nghệ mới nhất.

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gia hạn giấy phép & thỏa thuận
Gia hạn Giấy phép & Thỏa thuận


Đảm bảo phần mềm nhãn mác mã vạch TEKLYNX của quý vị luôn được bảo vệ

YÊU CẦU GIA HẠN THUÊ BAO

Để biết cách gia hạn một giấy phép thuê bao, hãy tải về hướng dẫn liên quan cho phiên bản sản phẩm của quý vị.

PHIÊN BẢN SẢN PHẨM
HƯỚNG DẪN GIA HẠN GÓI THUÊ BAO
CODESOFT 2019 / 2021
LABELVIEW 2019 / 2021
LABEL MATRIX 2019 / 2021
PRINT MODULE 2019 / 2021
SENTINEL 2019 / 2021
LABEL ARCHIVE 2019 / 2021
CODESOFT 2014 / 2015 / 2018
LABELVIEW 2014 / 2015 / 2018
LABEL MATRIX 2014 / 2015 / 2018
PRINT MODULE 2014 / 2015 / 2018
SENTINEL 2014 / 2015 / 2018
LABEL ARCHIVE 2014 / 2015 / 2018
CODESOFT 2012
LABELVIEW 2012
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012
SENTINEL 2012
BACKTRACK 2012
LABEL ARCHIVE 2012

Câu hỏi thường gặp

Điểm khác biệt giữa giấy phép thuê bao và vĩnh viễn?

Một giấy phép thuê bao có chi phí bắt đầu thấp hơn, nhưng phải được thanh toán và gia hạn mỗi năm, còn giấy phép vĩnh viễn là chi phí một lần. Với một thuê bao, quý vị sẽ luôn có quyền sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Với một giấy phép vĩnh viễn, quý vị phải gia hạn Software Maintenance Agreement (SMA) của mình để nâng cấp phiên bản phần mềm.

Liệu tôi có thể mua một giấy phép thuê bao nhiều năm?

Có. Chỉ cần nói rõ quý vị muốn mua bao nhiêu năm khi đặt mua một giấy phép thuê bao.

LIỆU GIẤY PHÉP THUÊ BAO CỦA TÔI CÓ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC GIA HẠN?

Không. Số ngày còn lại trong giấy phép thuê bao của quý vị sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải của phần mềm và sẽ thông báo với quý vị khi đã đến lúc gia hạn.

Với giấy phép thuê bao, quý vị không cần mua một Software Maintenance Agreement (SMA) riêng biệt để hưởng các lợi ích tuyệt vời này

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc