Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Dược phẩm

Đáp ứng các yêu cầu đặc trưng về ghi nhãn mác với phần mềm TEKLYNX


Chúng tôi cam kết giúp các công ty dược Phẩm tuân thủ các quy định như 21 CFR Phần 11 của Food and Drug Administration (FDA) Hoa Kỳ và Đạo luật An toàn Chuỗi Cung ứng Thuốc (DSCSA). Phần mềm TEKLYNX cho phép theo dõi nhãn mác tự động và chữ ký điện tử, vốn là hai tính năng thiết yếu trong một ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ. Dù là ghi nhãn mác dược phẩm và thuốc hay theo dõi mẫu thí nghiệm, chúng tôi đều có một giải pháp ghi nhãn mác có thể tích hợp liền mạch vào hoạt động chuỗi cung ứng của quý vị.

 

LIÊN HỆ

“Các công ty dược phẩm, các phòng thí nghiệm lưu lượng cao và các đơn vị khác sẽ thấy rằng TEKLYNX CENTRAL CFR rất đơn giản.”

- Tony Raymond, Chủ tịch, New Harbor SQA

Ứng dụng ghi nhãn mác dược phẩm

 

Dễ dàng thiết kế và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ tiêu chuẩn ngành dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống.

  • In nhãn sê-ri thuốc và dược phẩm
  • Xác định thành phần thuốc
  • Tạo mã vạch HIBC và GS1 Databar
  • Theo dõi mẫu phòng thí nghiệm
  • Tiêu chuẩn in nhãn để thử nghiệm lâm sàng
  • 21 CFR Phần 11 của FDA
  • Thiết kế nhãn mác thuộc đủ mọi kích cỡ

 

Các công ty dược phẩm có thể hưởng lợi từ một giải pháp in nhãn và quản lý tác phẩm nghệ thuật để đóng gói và in nhãn cho sản phẩm một cách hiệu quả với dữ liệu và hình ảnh thương hiệu cần thiết trên nhiều loại tài sản khác nhau.

Quy định 21 CFR Phần 11 của FDA được áp dụng cho việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm y tế, và được thiết lập để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc