Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Barcode Better

Tại TEKLYNX, chúng tôi tin rằng phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị mua. Nó là một giải pháp công nghệ tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành.

Hỗ trợ

Nâng cấp khóa cứng

Để biết hướng dẫn nâng cấp khóa cứng của quý vị, hãy tải về Quy trình nâng cấp.

 

Tài liệu này hướng dẫn quy trình nâng cấp khóa cứng qua tập tin C2R / R2C .

 

Tài liệu này chỉ được cung cấp bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.