Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

HÓA CHẤT

Tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn mác hóa chất và xác định các vật liệu độc hại


Tận dụng phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch của TEKLYNX để giúp quý vị đáp ứng Tiêu chuẩn Hazard Communication (HazCom), có tích hợp Hệ thống Hài hoà Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn Hoá chất (GHS) để cải thiện sự an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành hóa chất. TEKLYNX CENTRAL GHS có thể kéo ký hiệu, từ ký hiệu và yếu tố nguy hiểm từ một cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo các yếu tố hóa chất & HazCom được phân loại chính xác cho mọi loại nhãn mác & Bảng Dữ liệu An toàn (SDS).

 

LIÊN HỆ

CODESOFT: Beantown Chemical đạt được tuân thủ GHS

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Ứng dụng ghi nhãn mác hóa chất

 

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ tiêu chuẩn ngành hóa chất.

    • In thông tin An toàn & Rủi ro (R&S) trên nhãn mác
    • Xác định các thùng chứa cho sản phẩm nguy hiểm tiềm năng (thùng phuy, côngtenơ, bể chứa)
    • Giảm lỗi ghi nhãn mác và thời gian lãng phí
    • Quản lý nhãn mác dữ liệu an toàn tập trung

 

Các công ty trong ngành hóa chất có thể hưởng lợi từ một giải pháp in nhãn và quản lý tác phẩm nghệ thuật để đóng gói và in nhãn cho sản phẩm một cách hiệu quả với dữ liệu và hình ảnh thương hiệu cần thiết trên nhiều loại tài sản khác nhau.

Tiêu chuẩn HazCom của Occupational Safety and Health Administration (OSHA) tích hợp GHS của Liên Hợp Quốc

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc