Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Hệ thống Hài hoà Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn Hoá chất (GHS)

PHẦN MỀM GHI NHÃN MÁC HÓA CHẤT GHS

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác tuân thủ GHS

 

 • CODESOFT để tạo nhãn mác GHS
  • Thêm các biểu tượng và tuyên bố nguy hiểm vào nhãn mác
  • Tạo các nhãn mác có chứa tuyên bố HazCom cần thiết từ Bảng Dữ liệu An toàn (SDS)
  • Tạo quyền người dùng và cho phép kiểm soát bảo mật nhãn mác
  TÌM HIỂU THÊM
 • TEKLYNX CENTRAL GHS để Quản lý Nhãn mác
  • Kéo các yếu tố ký hiệu và nguy hiểm từ một cơ sở dữ liệu tập trung để tạo các nhãn mác tuân thủ GHS
  • Tự động hóa quy trình ghi nhãn mác với tính năng quản lý tập trung để đảm bảo hoạt động quy trình và kiểm soát bổ sung
  TÌM HIỂU THÊM

Ghi nhãn mác GHS dễ dàng với TEKLYNX CODESOFT

Giới thiệu về GHS

Tiêu chuẩn Hazard Communication (HazCom) của Occupational Safety and Health Administration (OSHA) tích hợp Hệ thống Hài hoà Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn Hoá chất (GHS) của Liên Hợp Quốc nhằm cải thiện sự an toàn và bảo vệ sức khỏe cho những người làm việc với hóa chất.

 

Quy tắc Cuối cùng đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối và chủ lao động trong ngành hóa chất đều phải tuân thủ các điều khoản được sửa đổi. Các nhà phân phối không còn có thể vận chuyển hóa chất được ghi nhãn theo Tiêu chuẩn HazCom cũ. Các chủ lao động phải cập nhật chương trình thông báo nguy hiểm và ghi nhãn mác thay thế tại nơi làm việc cũng như đào tạo bổ sung cho nhân viên để cập nhật các mối nguy hiểm sức khỏe hoặc thể chất mới được xác định.

 

Một nhãn mác tuân thủ GHS phải chứa 6 yếu tố sau:

Mẫu nhãn mác GHS

“Việc tuân thủ GHS là thiết yếu cho rất nhiều công ty. Phần mềm TEKLYNX giúp điều này trở thành hiện thực.”

- Nick Recht, Quản lý Sản phẩm, TEKLYNX

Hướng dẫn cho một Giải pháp GHS Toàn diện

TẢI VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ

CODESOFT: Beantown Chemical đạt được tuân thủ GHS

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Quý vị cần trợ giúp tuân thủ GHS?

Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về quý vị và chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thảo luận về các nhu cầu ghi nhãn mác hóa chất của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc