Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Đối tác

Chương trình Đối tác

Hợp tác với công ty hàng đầu

TEKLYNX làm việc với mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi để đưa ra các giải pháp giúp tổ chức làm việc tốt hơn. Với khả năng tiếp cận phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch đầu ngành, các đối tác của TEKLYNX có khả năng mở rộng kinh doanh ở các ngành đang phát triển và tạo nên những mối quan hệ khách hàng bền lâu.

 

Là một Đối tác TEKLYNX, công ty của quý vị có thể:

 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Chương trình Đối tác của TEKLYNX, hãy liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Các loại hình Chương trình Đối tác

“Các nhân viên bán phần mềm TEKLYNX của chúng tôi mở cánh cửa để nhóm của chúng tôi có thể mở rộng mối quan hệ với khách hàng.”

– Kirk Steinhoff, Chủ Doanh nghiệp, ValuTrack

Nhà Bán lẻ TEKLYNX

Một Nhà Bán lẻ TEKLYNX có đủ kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để kinh doanh các sản phẩm thiết kế nhãn mác của TEKLYNX.

 

Là một Nhà Bán lẻ TEKLYNX, quý vị có thể bán LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT và PRINT MODULE ở mức giá được chiết khấu, và cung cấp tuyến hỗ trợ đầu tiên đến khách hàng của chúng ta.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

“Các giải pháp phần mềm của TEKLYNX làm tăng giá trị cho danh mục sản phẩm của chúng tôi và nhân viên của họ thật sự là những đối tác trong mơ.”

- Doug Jennings, Quản lý Sản phẩm, Synnex

Nhà Phân phối TEKLYNX

Nhà Phân phối được Chứng nhận của TEKLYNX là các đơn vị phân phối tổng với khả năng tiếp thị, bán, và hỗ trợ các sản phẩm TEKLYNX cho các nhà bán lẻ thứ cấp ở phạm vi trong nước và quốc tế.

 

Các Nhà Phân phối được Chứng nhận có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thu thập dữ liệu tự động và ngành Công nghệ Thông tin.

 

Để biết thêm thông tin hoặc để trở thành một Nhà Phân phối được Chứng nhận của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

“Những trình điều khiển máy in tự nhiên do TEKLYNX phát triển cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp ghi nhãn màu theo yêu cầu một cách liền mạch nhất.”

- Andrew Moore, Quản lý Sản phẩm, Epson America

Đối tác Công nghệ của TEKLYNX

Các Đối tác Công nghệ của TEKLYNX là các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm độc lập, hoặc các nhà cung cấp công nghệ khác có sản phẩm bổ trợ cho những giải pháp nhận diện và theo dõi của TEKLYNX, hoặc có những giải pháp có thể được tăng cường bởi việc tích hợp các sản phẩm của chúng tôi. Các Đối tác Công nghệ có thể bao gồm những nhà cung cấp giải pháp lớn, đến các ISV chuyên về các ứng dụng công nghệ.

 

Để biết thêm thông tin hoặc để trở thành một Đối tác Công nghệ của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

XEM CÁC ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

“Mức độ hỗ trợ, giao tiếp và hợp tác từ TEKLYNX đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi.”

- Adam Grabowski, Giám đốc Tiếp thị, Global Shop Solutions

TEKLYNX Certified Integrator (TCI)

Trở thành TEKLYNX Certified Integrator (TCI) là một cơ hội để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp quý vị. Với sự phát triển rộng khắp của phần mềm, việc có một chiến lược và kế hoạch kinh doanh vững chắc để tích hợp doanh số phần mềm vào kế hoạch kinh doanh của quý vị là yếu tố thiết yếu dẫn đến thành công.

 

Là một TCI, quý vị có thể bán và hỗ trợ cho tất cả các Giải pháp Quản lý Nhãn mác cho Doanh nghiệp và Thiết kế Nhãn mác của TEKLYNX ở mức giá được chiết khấu.

 

Hãy tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của quý vị với việc trở thành một TEKLYNX Certified Integrator. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

 

Xem tất cả TEKLYNX Certified Integrator

"Việc hợp tác với các Đơn vị Tích hợp Giải pháp cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp trao tay đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng cuối."

- Doug Niemeyer, Tổng Quản lý, TEKLYNX

Đơn vị Tích hợp Giải pháp của TEKLYNX

Các Đơn vị Tích hợp Giải pháp có khả năng tích hợp phần mềm quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp hoặc phần mềm thiết kế nhãn mác TEKLYNX với giải pháp của riêng họ, hoặc cung cấp phần mềm TEKLYNX như một gói giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc giải pháp trong danh mục của họ. Ví dụ, tích hợp phần mềm nhãn mác mã vạch TEKLYNX với một ứng dụng ghi nhãn mác tự động, một máy đóng gói, hoặc với một giải pháp tuân thủ quy định.

 

Để biết thêm thông tin hoặc để trở thành một Đơn vị Tích hợp Giải pháp của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

"Các đối tác OEM của chúng tôi sử dụng phần mềm TEKLYNX để phục vụ nhu cầu của các thị trường cụ thể."

- Jenna Wagner, Giám đốc Tiếp thị & Bán hàng Toàn cầu, TEKLYNX

Nhãn hiệu Riêng của TEKLYNX (OEM)

Chương trình Nhãn hiệu Riêng của TEKLYNX cho phép các đối tác được bán phần mềm của TEKLYNX dưới nhãn hiệu riêng của họ. Điều này cho phép các đối tác của chúng tôi được cung cấp giải pháp tổng hợp, với nhãn hiệu riêng của họ cho khách hàng.

 

Các Đối tác Nhãn hiệu Riêng có thể là các VAR, Đơn vị Tích hợp Hệ thống, hoặc Nhà Sản xuất. Danh mục sản phẩm của họ có thể bao gồm các giải pháp phần cứng và phần mềm phục vụ nhiều loại ứng dụng và/hoặc ứng dụng thị trường ngách dọc bên trong thị trường AIDC.

 

Để biết thêm thông tin về Chương trình Nhãn hiệu Riêng của TEKLYNX, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

Hãy cùng nhau làm những điều vĩ đại

Phát triển doanh nghiệp của quý vị và tạo mối quan hệ khách hàng bền lâu thông qua Chương trình Đối tác của TEKLYNX

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc