Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

TẢI VỀ

Tập tin Cài đặt

Quý vị cần tập tin cài đặt bản dùng thử cho phiên bản hiện tại của phần mềm TEKLYNX, hoặc tập tin cài đặt lại cho các phiên bản phần mềm thế hệ trước? Hãy nhấn vào liên kết dưới đây để truy cập các tập tin cài đặt.

Tập tin cài đặt

Trình điều khiển Máy in

Tận dụng hơn 3.000 trình điều khiển máy in nhãn mác tự nhiên của TEKLYNX để bảo vệ công ty quý vị khỏi những nguy cơ in lại, lỗi, và mất năng suất. Các nhóm phát triển trên toàn cầu của chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất máy in để phát triển các trình điều khiển chất lượng cao có thể tối ưu hiệu năng máy in. Đừng hi sinh chất lượng - Hãy cài đặt niềm tin của quý vị vào chúng tôi.

Trình điều khiển máy in nhãn mác

Mẫu Nhãn mác

Các mẫu nhãn mác tuân thủ quy định sẵn có sẽ giúp quý vị bắt đầu cho thiết kế nhãn mác của riêng mình. Hãy đảm bảo rằng nhãn mác của quý vị đáp ứng được tiêu chuẩn ngành bằng cách làm việc với các khuôn mẫu này.

Mẫu nhãn mác

Tài liệu

Xem tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm của quý vị, bao gồm sổ tay quảng cáo, sách hướng dẫn & hướng dẫn, ghi chú phát hành, sách trắng, nghiên cứu tình huống, v.v...

Tài liệu

Quý vị muốn tìm trong các câu hỏi thường gặp? Hãy xem Trung tâm Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

TÌM TRONG HỖ TRỢ