Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

In nhãn tinh gọn: Các chiến lược để giảm lãng phí

Loại bỏ lãng phí trong quy trình in nhãn bằng cách áp dụng các nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Cải thiện doanh thu của quý vị với in nhãn tinh gọn

 

Quý vị có muốn:

 

  • Loại bỏ lãng phí?
  • Tiết kiệm thời gian?
  • Giảm thiểu chi phí?
  • Cải thiện chất lượng? 

 

Mục tiêu của in nhãn tinh gọn là giảm thiểu lãng phí trong môi trường in nhãn của quý vị. Ít lãng phí hơn đồng nghĩa với năng suất cao hơn và dẫn đến lợi nhuận tăng lên cho doanh nghiệp. 

 

Hãy tận dụng các nguồn lực giáo dục miễn phí sau để giúp quý vị tạo nên một môi trường in nhãn tinh gọn hơn.

“In nhãn tinh gọn là triển khai các chiến lược giúp loại bỏ thời gian lãng phí do lỗi trong khâu in nhãn thủ công.”

- Nick Recht, TEKLYNX

Nguồn lực về in nhãn tinh gọn

Tìm hiểu cách để giải quyết 3 nguồn lãng phí chính trong môi trường in nhãn của quý vị.

Hội thảo web theo yêu cầu: Đạt được thành công với in nhãn tinh gọn

 

Tìm hiểu các chiến lược để giảm lãng phí và tăng hiệu quả in nhãn trong hội thảo web giáo dục theo yêu cầu này, được trình bày bởi Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp tại TEKLYNX. Nick sẽ giới thiệu cho quý vị về 3 loại lãng phí, mối quan hệ của chúng với việc in nhãn, cùng các giải pháp để giảm thiểu các loại lãng phí này để giúp quy trình in nhãn của quý vị trở nên tinh gọn hơn. 

 

Không quá khó để giải quyết vấn đề cốt lõi của việc lãng phí trong in nhãn

Blog Cách để loại bỏ lãng phí trong in nhãn với các nguyên tắc in nhãn tinh gọn

 

Khi xét đến giải pháp phần mềm in nhãn mã vạch, việc triển khai các nguyên tắc in nhãn tinh gọn và cải thiện liên tục để giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm tiền cho môi trường in nhãn của quý vị. Trong bài đăng blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị 5 bước cơ bản để áp dụng các nguyên tắc in nhãn tinh gọn và cải thiện liên tục để loại bỏ lãng phí in ấn cho môi trường in nhãn của quý vị.

 

Lên đời cho công nghệ in nhãn của quý vị bằng cách tìm hiểu về các chiến lược để giảm lãng phí trong môi trường in nhãn.

Chuỗi video: Lên đời công nghệ in nhãn của quý vị

 

6 video: 6 mẹo cho một môi trường in nhãn tinh gọn hơn. Dù môi trường in nhãn hiện tại của quý vị như thế nào, quý vị vẫn có thể triển khai các công cụ để giảm lãng phí trong quy trình in nhãn của mình. Từ các mẹo thiết kế nhãn đến một cái nhìn tổng quan về việc quản lý nhãn tập trung, hãy học hỏi các chiến lược hữu ích để đảm bảo sự tinh gọn cho môi trường in nhãn của quý vị.

Giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả để bổ sung giá trị cho khách hàng và tăng trưởng doanh thu

Sách điện tử: Đạt được thành công với in nhãn tinh gọn

 

Tìm hiểu cách mà việc in nhãn tinh gọn có thể giúp quý vị giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả để bổ sung giá trị cho khách hàng và tăng trưởng doanh thu. Sách điện tử này thảo luận về những nội dung:

 

  • Các mục tiêu phổ biến của in nhãn tinh gọn
  • Cách để triển khai thành công in nhãn tinh gọn
  • 7 câu hỏi để phân tích sự lãng phí trong in nhãn
  • Một câu chuyện thành công về in nhãn tinh gọn của một người dùng đầu cuối

 

“Hiệu ứng tự nhiên của in nhãn tinh gọn là sản phẩm ít bị lỗi hơn. Bởi có ít sản phẩm lỗi nhờ môi trường tinh gọn, quý vị sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.”

Hội thảo web theo yêu cầu: In nhãn tinh gọn cho một tổ chức bền vững

 

Dave Klement, Chủ Doanh nghiệp Efficient Business Integrators (EBI), đã tham gia cùng Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX để trình bày hội thảo web: in nhãn Tinh gọn cho một Tổ chức Bền vững. Xem bản ghi để biết làm thế nào việc in nhãn tinh gọn có thể làm tăng hiệu quả cho tổ chức của quý vị.