Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách điện tử miễn phí: Đạt được thành công với ghi nhãn mác tinh gọn

Đạt được thành công với ghi nhãn mác tinh gọn

 

TEKLYNX tạo sách điện tử miễn phí này để giúp quý vị biết bằng cách nào việc ghi nhãn mác tinh gọn có thể giúp quý vị giảm thiểu rác thải và tăng hiệu quả để bổ sung giá trị cho khách hàng và tăng trưởng doanh thu của quý vị.

 

Được phát triển như phần 2 của Trong Vùng Xám, Tuyển tập Giáo dục của TEKLYNX, quyển sách điện tử này trả lời các câu hỏi:

 

  • Các mục tiêu phổ biến của ghi nhãn mác tinh gọn
  • Làm thế nào để triển khai thành công ghi nhãn mác tinh gọn
  • 7 câu hỏi để phân tích quy trình ghi nhãn mác rác thải
  • Một câu chuyện thành công về ghi nhãn mác tinh gọn của một người dùng đầu cuối

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc