Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Giới thiệu

Các Khách hàng của TEKLYNX

Những thương hiệu hàng đầu thế giới đặt niềm tin vào TEKLYNX cho quy trình in nhãn của họ


Hơn 750.000 công ty thuộc mọi ngành nghề trên khắp thế giới đã hợp tác với TEKLYNX. Là đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp phần mềm in nhãn mã vạch, chúng tôi đã nghiên cứu hàng nghìn cách để in mã vạch lên một nhãn mác, nhưng chúng tôi hiểu rằng cách tốt nhất luôn là cách đảm bảo thành công cho công ty quý vị. Chúng tôi làm việc với các công ty lớn và nhỏ để triển khai các giải pháp in nhãn mã vạch và giúp các khách hàng của chúng tôi đóng mã vạch tốt hơn.


Sau đây là một số công ty đã đặt niềm tin vào TEKLYNX và có được thành công với quy trình in nhãn của họ.


Liên hệ

Ngành Sản xuất

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành sản xuất

Ngành Thực phẩm & Đồ uống

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành thực phẩm & đồ uống

Bán lẻ

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành bán lẻ

Ngành Hóa chất

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành hóa chất

Ngành Dược phẩm

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành dược phẩm

Ngành Thiết bị Y tế

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành thiết bị y tế

Ngành Ô tô

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành ô tô

Ngành Hàng không Vũ trụ

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành hàng không vũ trụ

Ngành Hàng Tiêu dùng

Ngành Điện tử

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành điện tử

Giao & Nhận Hàng

Tìm hiểu cách TEKLYNX hỗ trợ ngành giao & nhận hàng

Khác

Quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu?

Chọn nhà cung cấp phần mềm in nhãn mã vạch được tin cậy bởi những thương hiệu trên toàn cầu. Liên hệ với TEKLYNX ngay hôm nay.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc