Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

LSI Industries tiêu chuẩn hóa các tập tin nhãn mác và tăng tốc cho quy trình ghi nhãn mác của họ

Tom Cantrell Quản lý Sản phẩm và Hỗ trợ Sản xuất, LSI Industries Inc

“Việc triển khai CODESOFT và SENTINEL đã cho phép chúng tôi chuyển đổi các tập tin tĩnh thành các khuôn mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu được liên kết với hệ thống ERP của chúng tôi. Việc này giúp cắt giảm chi phí bảo trì tập tin, cải thiện tốc độ và cho phép chúng tôi tiêu chuẩn hóa quy trình của mình cho nhiều khu vực khác nhau.”

LSI Industries loại bỏ việc bảo trì thủ công các tập tin nhãn mác tĩnh và giảm thiểu thời gian xử lý nhãn mác

 

Tìm hiểu xem LSI Industries đã làm thế nào để vượt qua các thử thách như:

 

  • Quản lý một lượng lớn tập tin nhãn mác độc lập ngày một nhiều hơn
  • Nhu cầu in nhãn mác một cách hiệu quả từ nhiều địa điểm khác nhau
  • Quản lý các yêu cầu về an toàn và tuân thủ cho sản phẩm
  • Tích hợp với hệ thống ERP JD Edwards hiện có của họ

 

... tất cả với CODESOFT và SENTINEL.

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc