Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Eaton Corp in nhãn mác trên khắp thế giới chỉ trong 3 giây với SENTINEL

David Evans Chuyên viên Phân tích CNTT

“Các nhãn mác sẽ được in tại Greenwood trong vòng 3 giây!”

Eaton Corp cho phép in ấn nhãn mác trong 3 giây trên toàn cầu

 

Tìm hiểu xem Eaton đã làm thế nào để đạt được:

 

  • Hệ thống ghi nhãn mác có khả năng mở rộng
  • Chuẩn hóa quy trình ghi nhãn mác
  • Quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc