Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Giới thiệu

Địa điểm toàn cầu

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Châu Á
Trụ sở Châu Á

Teklynx Software Pte Ltd

18 Sin Ming Lane #07-03

Midview City

Singapore 573960

Phòng Bán hàng
[email protected]
Hỗ trợ Kỹ thuật
[email protected]

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Trung Đông & Châu Phi
Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux

32000 Auch

Pháp

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Úc & New Zealand
Trụ sở Châu Mỹ

501 W Northshore Drive

Suite H380

Glendale WI 53217

Hoa Kỳ

* Có thể áp dụng phí khi gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Châu Âu
Bắc, Nam & Tây Âu

Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux

32000 Auch

Pháp

Trung & Đông Âu / Đức / Thụy Sĩ

Văn phòng Đức

Axlerhof 12

40721 Hilden

Đức

Văn phòng Đối tác Ý

TEK-IT SAS

Via Paolo Sacchi 58

10128 Torino

Ý

Thông tin Chung

ĐT +39 320 236 64 47

Phòng Bán hàng
[email protected]

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Châu Mỹ
Trụ sở Châu Mỹ

501 W Northshore Drive

Suite H380

Glendale WI 53217

Hoa Kỳ

* Có thể áp dụng phí khi gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ

Quý vị có thắc mắc?
Liên hệ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI