Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

TEKLYNX applications are not affected by the Log4j library vulnerability. Learn more here.
Giới thiệu

Địa điểm toàn cầu

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Châu Á
Trụ sở Châu Á

Teklynx Software Pte Ltd

18 Sin Ming Lane #07-03

Midview City

Singapore 573960

Phòng Bán hàng
[email protected]
Hỗ trợ Kỹ thuật
[email protected]

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Trung Đông & Châu Phi
Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux

32000 Auch

Pháp

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Úc & New Zealand
Trụ sở Châu Mỹ

501 W Northshore Drive

Suite H380

Glendale WI 53217

Hoa Kỳ

* Có thể áp dụng phí khi gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Châu Âu
Bắc, Nam & Tây Âu

Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux

32000 Auch

Pháp

Trung & Đông Âu / Đức / Thụy Sĩ

Văn phòng Đức

Axlerhof 12

40721 Hilden

Đức

Văn phòng Đối tác Ý

TEK-IT SAS

Via Paolo Sacchi 58

10128 Torino

Ý

Thông tin Chung

ĐT +39 320 236 64 47

Phòng Bán hàng
[email protected]

Địa điểm toàn cầu Địa điểm toàn cầu
Châu Mỹ
Trụ sở Châu Mỹ

501 W Northshore Drive

Suite H380

Glendale WI 53217

Hoa Kỳ

* Có thể áp dụng phí khi gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ

Quý vị có thắc mắc?
Liên hệ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI