Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

MẪU NHÃN MÁC TEKLYNX

Mẫu nhãn mác

Mẫu nhãn mác cho phần mềm tạo nhãn mác của TEKLYNX

Để giúp người dùng tạo các nhãn mác tuân thủ quy định, các chuyên gia thiết kế nhãn mác của TEKLYNX đã tạo một số mẫu để quý vị sử dụng làm điểm bắt đầu. Với mỗi phiên bản mới của phần mềm tạo nhãn mác TEKLYNX, các mẫu nhãn mác đều được xem lại và cập nhật để đảm bảo chúng tuân thủ các quy định mới nhất. Dù quý vị ghi nhãn mác cho hóa chất độc hại, thiết bị y tế, thực phẩm hay bộ phận ô tô xe máy, hãy tận dụng các mẫu nhãn mác của TEKLYNX để bắt đầu ghi nhãn mác tuân thủ quy định.

 

  • Các mẫu nhãn mác đều được cập nhật với mỗi phiên bản mới của phần mềm chúng tôi. Hãy kiểm tra trang web này để nhận các mẫu nhãn mác mới nhất
  • Chúng tôi khuyến nghị quý vị luôn sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm tạo nhãn mác TEKLYNX
  • Các mẫu nhãn mác được cung cấp để giúp quý vị bắt đầu. Các thay đổi bổ sung có thể là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ toàn diện cho môi trường cụ thể của quý vị

CODESOFT

 

cho các yêu cầu GHI NHÃN MÁC phức hợp
MẪU NHÃN MÁC CODESOFT

LABELVIEW

 

cho các yêu cầu ghi nhãn mác cấp trung
MẪU NHÃN MÁC LABELVIEW

LABEL MATRIX

 

cho các yêu cầu ghi nhãn mác đơn giản
MẪU NHÃN MÁC LABEL MATRIX

Quý vị muốn tìm trong các câu hỏi thường gặp? Hãy xem Trung tâm Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

TÌM TRONG HỖ TRỢ