Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Đào tạo Sản phẩm

Các tùy chọn đào tạo

Chất lượng đào tạo tốt hơn sẽ cho kết quả tốt hơn. Đó là lý do chúng tôi đầu tư vào nhiều tùy chọn đào tạo khác nhau như: đào tạo sản phẩm cơ bản và nâng cao, đào tạo về nhiều chủ đề liên quan, và đào tạo tùy chỉnh với nhu cầu của quý vị.

 

Việc đào tạo được thực hiện tại thực địa (địa điểm của quý vị) hoặc tại trung tâm đào tạo của TEKLYNX ở Singapore. Các phiên đào tạo kéo dài từ 1 đến 2 ngày, tùy thuộc vào chương trình & sản phẩm được lựa chọn.

Đào tạo tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của quý vị

TÌM HIỂU THÊM

ĐÀO TẠO SẢN PHẨM

Để biết các chủ đề được thảo luận trong khóa đào tạo sản phẩm, hãy tải về lịch chương trình dưới đây. Chúng tôi có thể thay đổi lịch chương trình để đáp ứng yêu cầu cụ thể của công ty quý vị.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

 

CODESOFT / LABELVIEW 

Bản ghi Hội thảo web Đào tạo về Chủ đề theo Yêu cầu

GHI CHÚ: Các bản ghi hội thảo web chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.

Tạo kết nối cơ sở dữ liệu với phần mềm TEKLYNX

 

Tìm hiểu cách để kết nối một cơ sở dữ liệu kinh doanh hiện có với khuôn mẫu nhãn của quý vị và truy xuất các loại dữ liệu tùy biến.

XEM NGAY

Tạo Mã vạch GS1 trong CODESOFT và LABELVIEW

 

Tìm hiểu cách để sử dụng trình hướng dẫn mã vạch GS1 trong CODESOFT và LABELVIEW để tạo các mã vạch tuân thủ GS1.

TẢI BẢN GHI

Sử dụng Công thức trong CODESOFT & LABELVIEW

 

Tìm hiểu lý do công thức có thể giúp tạo các thiết kế nhãn mác hiệu quả. Xem ví dụ về các loại công thức khác nhau.

TẢI BẢN GHI

Sử dụng GridField trong CODESOFT

 

Tìm hiểu cách để thao tác, tạo và sửa đổi các nhãn động của quý vị một cách nhanh chóng và dễ dàng với GridField.

TẢI BẢN GHI

Tạo quy trình in nhãn lý tưởng với các biểu mẫu

 

Không chỉ thiết kế nhãn, mà hãy thiết kế một quy trình in ấn. Các biểu mẫu giúp người dùng in ấn của quý vị có thể in đúng nhãn tại đúng thời điểm với đúng dữ liệu.

TẢI BẢN GHI

Chuỗi bài về Tự động hóa: Sử dụng tự động hóa để tăng hiệu suất in nhãn - Phần 1

 

Tìm hiểu cách CODESOFT có thể giúp quý vị tự động hóa quy trình in nhãn và tăng hiệu quả.

TẢI BẢN GHI

Chuỗi bài về Tự động hóa: Sử dụng tự động hóa để tăng hiệu suất in nhãn - Phần 2

 

Tìm hiểu cách SENTINEL có thể giúp quý vị tự động hóa quy trình in nhãn và tăng hiệu quả.

TẢI BẢN GHI

Chuỗi bài về bảo mật & truy xuất nguồn gốc: Cách phần mềm in nhãn của quý vị có thể tăng độ bảo mật & hiệu quả - Phần 1

 

Tìm hiểu cách CODESOFT có thể giúp quý vị tăng độ bảo mật và hiệu quả.

TẢI BẢN GHI

Chuỗi bài về bảo mật & truy xuất nguồn gốc: Cách phần mềm in nhãn của quý vị có thể tăng độ bảo mật & hiệu quả - Phần 2

 

Tìm hiểu cách LABEL ARCHIVE có thể giúp quý vị tăng độ bảo mật và hiệu quả.

TẢI BẢN GHI

Quý vị có một câu hỏi cụ thể? 
Hãy tìm kiếm câu trả lời trong Trung tâm Hỗ trợ.

TÌM TRONG HỖ TRỢ