Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Quý vị có muốn làm gì?

Hãy chọn tất cả những đáp án phù hợp

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Quý vị muốn in nhãn mác như thế nào?

Hãy chọn tất cả những đáp án phù hợp

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Liệu quý vị có muốn in từ một giao diện web?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Quý vị muốn in nhãn mác như thế nào?

Hãy chọn tất cả những đáp án phù hợp

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Quý vị có cần truy xuất nguồn gốc, bảo mật và lưu kho nhãn mác của mình?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Quý vị có cần truy xuất nguồn gốc, bảo mật và lưu kho nhãn mác của mình?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Liệu thiết kế nhãn mác của quý vị có cần

Hãy chọn tất cả những đáp án phù hợp

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Phần mềm này sẽ được sử dụng trên bao nhiêu máy trạm?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Liệu phần mềm có được cài đặt trên một nền tảng ảo?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Sẽ có bao nhiêu máy in được sử dụng?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm giải pháp phù hợp nhất

Quý vị muốn in nhãn mác tại bao nhiêu cơ sở?

Vui lòng chọn một trong những lựa chọn sau

 

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

LABEL MATRIX

LABEL MATRIX

Cho các yêu cầu ghi nhãn mác đơn giản

 • Giao diện Windows quen thuộc
 • Chức năng thiết kế & in ấn đơn giản
 • Trình hướng dẫn trực quan
TÌM HIỂU THÊM

YÊU CẦU BẢN DÙNG THỬ

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của LABEL MATRIX. Bản dùng thử sẽ được gửi đến quý vị qua email.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

LABELVIEW

LABELVIEW

Cho các yêu cầu ghi nhãn mác cấp trung

 • Nhấn & in nhãn mác trực tiếp
 • Công cụ Form Designer mạnh mẽ
 • Thiết kế nhãn mác tương tác thông minh
TÌM HIỂU THÊM

YÊU CẦU BẢN DÙNG THỬ

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của LABELVIEW. Bản dùng thử sẽ được gửi đến quý vị qua email.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

CODESOFT

CODESOFT

Cho các yêu cầu ghi nhãn mác phức hợp

 • Kết nối cơ sở dữ liệu phức hợp
 • RFID, tích hợp mở rộng, kịch bản VB Script, in ấn tài liệu, & v.v.
 • Điểm khởi đầu cho các giải pháp cấp doanh nghiệp
TÌM HIỂU THÊM

YÊU CẦU BẢN DÙNG THỬ

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của CODESOFT. Bản dùng thử sẽ được gửi đến quý vị qua email.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

SENTINEL

SENTINEL

Giải pháp tự động hóa in ấn

 • Tự động hóa in ấn giúp tiết kiệm thời gian
 • Tích hợp hệ thống để quản lý dữ liệu liền mạch
 • In ra hàng trăm máy in chỉ trong một vài giây
TÌM HIỂU THÊM

YÊU CẦU MỘT BẢN DÙNG THỬ

Trực tiếp kiểm tra SENTINEL. Hãy yêu cầu được giới thiệu về sản phẩm, và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

LABEL ARCHIVE

LABEL ARCHIVE

Phần mềm truy xuất nguồn gốc & bảo mật nhãn mác

 • Quy định các vai trò và đặc quyền của người dùng
 • Báo cáo ai, cái gì, ở đâu và khi nào cho tất cả các nhãn mác
 • Lưu trữ nhãn mác bảo mật trong một kho lưu trữ trung tâm
TÌM HIỂU THÊM

YÊU CẦU MỘT BẢN DÙNG THỬ

Trực tiếp kiểm tra LABEL ARCHIVE. Hãy yêu cầu được giới thiệu về sản phẩm, và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

TEKLYNX CENTRAL

TEKLYNX CENTRAL

Giải pháp Quản lý Nhãn mác Tập trung

 • Kết hợp thiết kế nhãn mác, truy xuất nguồn gốc nhãn mác và tự động hóa in ấn
 • In ra bất cứ đâu, từ bất cứ đâu với giao diện in ấn trên trình duyệt
TÌM HIỂU THÊM

YÊU CẦU MỘT BẢN DÙNG THỬ

Trực tiếp kiểm tra TEKLYNX CENTRAL. Hãy yêu cầu được giới thiệu về sản phẩm, và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Dựa trên những gì quý vị đã nói với chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị

Liên hệ


Một chuyên gia về sản phẩm của TEKLYNX có thể giúp quý vị tìm được giải pháp tốt nhất

 • Các chuyên gia về môi trường ghi nhãn mác của chúng tôi đã giúp hàng nghìn khách hàng cải thiện môi trường ghi nhãn mác của họ
 • Có một cuộc nói chuyện không áp lực để giúp quý vị tìm được sản phẩm phù hợp nhất

NÓI CHUYỆN VỚI MỘT CHUYÊN GIA VỀ GHI NHÃN MÁC CỦA TEKLYNX

TEKLYNX đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo các hệ thống ghi nhãn mác mã vạch hiệu quả. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm được giải pháp phù hợp cho công ty của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc