Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Học tập

Đào tạo Sản phẩm

 

  • Tìm hiểu cách để cấu hình, tích hợp và sử dụng phần mềm của quý vị
  • Có các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao
  • Tại thực địa (địa điểm của quý vị) hoặc tại một trung tâm đào tạo của TEKLYNX

XEM THÔNG TIN ĐÀO TẠO SẢN PHẨM

Hội thảo web

 

  • Học hỏi từ các chuyên gia ghi nhãn mác của TEKLYNX
  • Mở rộng kiến thức ghi nhãn mác mã vạch của quý vị
  • Các bản ghi hội thảo web có thể được tải về theo yêu cầu

XEM HỘI THẢO WEB

Biện pháp thực hành tiên tiến nhất cho ghi nhãn mác mã vạch

TẢI VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ

Truy cập các tài nguyên giáo dục của TEKLYNX ví dụ như bảng thông tin, sách điện tử, video và nghiên cứu tình huống

XEM THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN

The Human Readable

Blog TEKLYNX: The Human Readable

Learn about barcode labeling tips & tricks, best practices, and trends in our blog, The Human Readable

LATEST BLOG POST

Quý vị cần hỗ trợ về các sản phẩm của TEKLYNX?
Hãy xem Trung tâm Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

TÌM TRONG HỖ TRỢ