Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Bảng So sánh Sản phẩm

So sánh các tính năng và chức năng

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp của quý vị khác biệt. Các nhu cầu ghi nhãn mác có thể thay đổi từ mã vạch dạng văn bản đơn giản đến các nhu cầu quản lý nhãn mác phức hợp do tiêu chuẩn toàn cầu, quy định và các quy trình tích hợp tinh tế. TEKLYNX có thể giúp quý vị với các giải pháp phát triển cùng quý vị.

 

So sánh các tính năng chính yếu của sản phẩm của chúng tôi.

Nhận khuyến nghị nhanh về sản phẩm từ công cụ lựa chọn sản phẩm tương tác của chúng tôi

CÔNG CỤ LỰA CHỌN SẢN PHẨM MỚI

Quý vị muốn so sánh tính năng gì?

Giải pháp thiết kế nhãn mác để tạo và in ấn nhãn mác

SO SÁNH THIẾT KẾ NHÃN MÁC

Các giải pháp cấp doanh nghiệp giúp tự động hóa việc in ấn, lưu kho nhãn mác, và tập trung quy trình ghi nhãn mác

SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN DOANH NGHIỆP
Quý vị có muốn nói chuyện với một chuyên gia? Liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

So sánh các Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác

3 trình thiết kế nhãn mác của chúng tôi có nhiều phiên bản khác nhau.

 

Ghi chú: Các phiên bản Network & Runtime (Chỉ in) chỉ khả dụng cho các sản phẩm cao cấp.

TẢI VỀ BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG

Để xem thêm các tính năng khác, hãy tải về PDF so sánh sản phẩm chi tiết của chúng tôi.

 

GHI CHÚ: SENTINEL và LABEL ARCHIVE làm việc với CODESOFT Enterprise.

CODESOFT

Cho các nhu cầu thiết kế nhãn mác, in ấn và tích hợp phức tạp.

TÌM HIỂU THÊM
LABELVIEW

Cho các nhu cầu tích hợp và thiết kế nhãn mác cấp trung.

TÌM HIỂU THÊM
LABEL MATRIX

Cho các nhu cầu thiết kế nhãn mác đơn giản.

TÌM HIỂU THÊM
Các Tính năng Chính
CODESOFT
ENTERPRISE
CODESOFT
PRO
CODESOFT
LITE
LABELVIEW
GOLD
LABELVIEW
PRO
LABELVIEW
BASIC
LABEL MATRIX
POWERPRO
LABEL MATRIX
QUICKDRAW
Mã vạch đồ họa & tự nhiên
Chỉ đồ họa
In qua TCP/IP
Kết nối với Excel, Access, SQL, v.v. qua kết nối OLE hoặc ODBC
giới hạn
Giới hạn
Đối tượng ẩn (không thể in)
Hỗ trợ phông chữ Unicode
Chuyển đổi mã máy in
Mật khẩu bảo vệ nhãn mác
Bổ sung một độ bù tùy biến vào ngày tháng
Tập tin nhật ký in ấn do người dùng quy định
ActiveX
basic
Kết nối với Google Drive, OneDrive, và OData (RESTful API)
Thư viện các nguồn lực VBScript
Sửa trực tiếp mã máy in (Job Modifier)
Tùy chỉnh màn hình nhập liệu (Form Designer & Form Viewer)
Quy định các phong cách khác nhau trong một trường (Quản lý Văn bản có Gắn thẻ)
In tài liệu chứa nhiều hơn một bản ghi cơ sở dữ liệu (GridField)
RFID

Để xem thêm các tính năng khác, hãy tải về PDF so sánh sản phẩm chi tiết của chúng tôi.

 

GHI CHÚ: SENTINEL và LABEL ARCHIVE làm việc với CODESOFT Enterprise.

QUAY LẠI ĐẦU TRANG

So sánh chức năng của các sản phẩm cấp doanh nghiệp

Quý vị có cần một trình thiết kế nhãn mác RFID & mã vạch đa năng? Nếu quý vị muốn in nhanh hơn, kiểm soát, tự động hóa & tích hợp quy trình ghi nhãn mác của mình, chúng tôi có thể giúp.

TẢI VỀ BẢNG SO SÁNH SẢN PHẨM

* TEKLYNX CENTRAL CFR và TEKLYNX CENTRAL GHS được thiết kế cụ thể để đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR, GHS, và các yêu cầu tuân thủ khác

 

** CODESOFT cung cấp tính năng thiết kế nhãn mác cho tất cả các sản phẩm cấp doanh nghiệp của TEKLYNX.

TEKLYNX CENTRAL

Giải pháp tích hợp: thiết kế, theo dõi & in nhãn mác từ một giao diện trên trình duyệt

TÌM HIỂU THÊM
LABEL ARCHIVE

Phê duyệt nhãn mác, lưu lịch sử phiên bản, truy xuất nguồn gốc & lưu trữ bảo mật

TÌM HIỂU THÊM
SENTINEL

Tự động hóa việc in ấn nhãn mác trên hàng trăm máy in, từ một máy chủ

TÌM HIỂU THÊM
PRINT MODULE

Tự động hóa việc in ấn nhãn mác trên tối đa 6 máy in, từ một máy trạm

TÌM HIỂU THÊM
Các Tính năng Chính
TEKLYNX CENTRAL
LABEL ARCHIVE
SENTINEL
PRINT MODULE
Dòng công việc phê duyệt và quản lý nhãn mác
Bảo mật và kiểm soát quy trình nhãn mác
Cho phép tuân thủ 21 CFR, GHS và các quy định khác*
Giao diện trình duyệt Internet
Thiết kế nhãn mác mã vạch với CODESOFT**
Hỗ trợ cơ sở dữ liệu
In tự động
In ra số lượng máy in không giới hạn
Giao diện người dùng cuối đơn giản
Trung tâm kiểm soát tất cả trong một
Quản lý nhãn mác & in ấn tập trung

* TEKLYNX CENTRAL CFR và TEKLYNX CENTRAL GHS được thiết kế cụ thể để đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR, GHS, và các yêu cầu tuân thủ khác

 

** CODESOFT cung cấp tính năng thiết kế nhãn mác cho tất cả các sản phẩm cấp doanh nghiệp của TEKLYNX.

QUAY LẠI ĐẦU TRANG

Quý vị vẫn không chắc mình cần gì?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm được giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc