Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Đối tác

Yêu cầu Tài khoản

Cổng thông tin Đối tác TEKLYNX dành cho các nhà bán lẻ và nhà phân phối giải pháp phần mềm của TEKLYNX. Yêu cầu một tài khoản Cổng thông tin Đối tác mới bằng cách gửi đi các thông tin sau:
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ Một tài khoản có địa chỉ email này đã tồn tại rồi. Vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu Cổng thông tin Đối tác TEKLYNX của quý vị. Nhấn vào đây nếu quý vị đã quên mật khẩu của mình.
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc

Một người đại diện của TEKLYNX sẽ xem xét yêu cầu của quý vị. Quý vị không thể truy cập Cổng thông tin Đối tác TEKLYNX trừ khi tài khoản của quý vị được phê duyệt. Quý vị sẽ được thông báo qua email nếu tài khoản của quý vị được phê duyệt hay từ chối.

Thành công

Cảm ơn quý vị đã yêu cầu một tài khoản Cổng thông tin Đối tác TEKLYNX. Nhóm của chúng tôi đang xem xét thông tin của quý vị và sẽ sớm trả lời. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào trong thời gian hiện tại, vui lòng liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị.