Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Máy tính Ảo (VM)

Sản phẩm Máy tính Ảo

Dòng sản phẩm VM (Máy tính Ảo) đảm bảo rằng phần mềm của quý vị sẽ luôn hoạt động tốt trong một môi trường ảo.

 

Nếu quý vị cần sử dụng phần mềm TEKLYNX trong một môi trường ảo, các sản phẩm VM của chúng tôi đã được thiết kế chuyên để đáp ứng nhu cầu này.

 

Các phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch của chúng tôi đã được kiểm tra trên các nền tảng môi trường ảo sau đây:

 

 

Một giấy phép mạng là cần thiết cho các môi trường sử dụng Remote Desktop Services (trước đây là Terminal Services), hoặc Citrix XenApp.

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

 

Các sản phẩm TEKLYNX VM đã được phát triển chuyên biệt cho môi trường VM. Ngoài thử nghiệm nội bộ nghiêm ngặt, chúng tôi còn sử dụng các dịch vụ kiểm định phần mềm bên ngoài cho các sản phẩm VM của mình.

 

Chúng tôi đã thử nghiệm toàn diện cho mọi sản phẩm TEKLYNX thông qua kiểm tra tự động và thủ công, để cung cấp cho các khách hàng của mình giải pháp chất lượng cao mà họ có thể tin cậy. Chúng tôi tuân thủ một công đoạn thử nghiệm toàn diện bao gồm: Đơn vị, Chức năng, Hồi quy, Hệ thống, Tích hợp và Thử nghiệm Người dùng Chấp nhận. Công đoạn này được lặp lại cho tất cả các hệ điều hành phổ biến. Ví dụ, phiên bản hiện tại của CODESOFT đã được thử nghiệm trên các hệ điều hành Windows® 32-bit và 64-bit sau:

 

  1. Windows® 8
  2. Windows® 8.1
  3. Windows® 10
  4. Windows® Server 2012, 2012 R2
  5. Windows® Server 2016
  6. Windows® Server 2019
  7. Windows® Server Core 2016
  8. Windows® Server Core 2019

 

Các sản phẩm VM của TEKLYNX đều được thử nghiệm bổ sung trên các nền tảng Máy tính Ảo (VM) phổ biến. Điều này có nghĩa các sản phẩm của chúng tôi đã được thử nghiệm trên đến 40 tổ hợp hệ điều hành và nền tảng VM! Trong thực tế, TEKLYNX là nhà cung cấp phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch duy nhất thực hiện quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt này cho phần mềm của mình. Danh sách các môi trường đã được thử nghiệm sẽ tiếp tục tăng lên.

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm được giải pháp phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi về giấy phép cho máy tính ảo!

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc