Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Mẫu Nhãn mác CODESOFT

Mẫu nhãn mác

Mẫu nhãn mác CODESOFT

Để giúp người dùng tạo các nhãn mác tuân thủ quy định, các chuyên gia thiết kế nhãn mác của TEKLYNX đã tạo một số mẫu để quý vị sử dụng làm điểm bắt đầu. Với mỗi phiên bản mới của CODESOFT, các mẫu nhãn mác đều được xem lại và cập nhật để đảm bảo chúng tuân thủ các quy định mới nhất. Dù quý vị ghi nhãn cho hóa chất độc hại, thiết bị y tế, thực phẩm hay bộ phận ô tô xe máy, hãy tận dụng các mẫu nhãn mác của CODESOFT để bắt đầu ghi nhãn mác hợp chuẩn.

 

Nếu quý vị không thấy mẫu nhãn mác mà mình cần, hãy liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

 

GHI CHÚ:

  • Các mẫu nhãn mác đều được cập nhật với mỗi phiên bản mới của phần mềm chúng tôi. Hãy kiểm tra trang web này để nhận các mẫu nhãn mác mới nhất.
  • Chúng tôi khuyến nghị quý vị luôn sử dụng phiên bản CODESOFT mới nhất.
  • Các mẫu nhãn mác được cung cấp để giúp quý vị bắt đầu. Các thay đổi bổ sung có thể là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ toàn diện cho môi trường cụ thể của quý vị.
Lọc Mẫu Nhãn mác
Theo Hạng mục
Theo Ngành nghề
Theo Phiên bản Sản phẩm

Quý vị muốn được hỗ trợ thêm?

Để yêu cầu một mẫu nhãn mác mới, hoặc để được hỗ trợ thiết kế một nhãn mác, hãy điền vào biểu mẫu này. Chúng tôi rất mong nhận được tin của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc