Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Zatkoff Seals & Packings cải thiện độ chính xác cho quy trình ghi nhãn mác với TEKLYNX CENTRAL

James Kogut, Zatkoff Seals & Packings

“Là một công ty hướng đến khách hàng, việc thích ứng và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng là tối quan trọng. Chúng tôi muốn đảm bảo chúng tôi có đúng thứ họ cần và đúng lúc họ cần – và TEKLYNX CENTRAL giúp điều đó xảy ra.”

Hệ thống ghi nhãn mác mã vạch doanh nghiệp giúp Zatkoff quản lý các yêu cầu đa dạng của khách hàng và loại bỏ lỗi

 

Tìm hiểu xem Zatkoff Seals & Packings đã làm thế nào để:

 

  • Cắt giảm 50% thời gian đào tạo
  • Loại bỏ các sửa đổi trái phép và cải thiện độ chính xác in ấn
  • Giản lược hóa dòng công việc và tăng hiệu suất in ấn số lượng lớn

 

... tất cả nhờ có TEKLYNX CENTRAL

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc