Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Barcode Better

Tại TEKLYNX, chúng tôi tin rằng phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị mua. Nó là một giải pháp công nghệ tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành.

Sản phẩm

Kho hàng & Phân phối

Lưu trữ ngăn nắp và hiệu quả sản phẩm của quý vị với phần mềm ghi nhãn mác mã vạch của TEKLYNX


Nhà kho rất phụ thuộc vào tài liệu để theo dõi các mục được đưa vào và ra khỏi cơ sở, nơi các mục cụ thể được lưu trữ, và quản lý kho hàng. Các nhà kho có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa quy trình lập tài liệu với nhãn mác mã vạch, nhãn mác giá đỡ, ký hiệu nhà kho, và phần cứng cần thiết để đọc các ký hiệu và nhãn mác này. Phần mềm của TEKLYNX có thể giúp quý vị!

 

LIÊN HỆ

"TEKLYNX đã chứng minh được sự ổn định của nó, và việc bảo trì cũng rất dễ dàng." 

-Bert Hofsink, Trưởng Nhóm DSM Resins

Ứng dụng ghi nhãn mác cho nhà kho & phân phối

 

Tận dụng phần mềm thiết kế nhãn mác của TEKLYNX để tăng hiệu quả cho nhà kho của quý vị ngay hôm nay

  • Giảm thiểu thời gian giữa sản xuất & phân phối 
  • Các đơn vị phân phối hiệu quả giúp khách hàng luôn vui vẻ
  • Tăng ROI bằng cách giảm yêu cầu lao động
  • Tăng cường độ chính xác
  • Nhãn mác pallet và bao bì
  • Tăng hiệu quả

Các mã vạch GS1 là một tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng để truy xuất nguồn gốc các đơn vị logistic

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc