Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Đơn vị phân phối thực phẩm tự động hóa lệnh in ra hơn 300 máy in và cải thiện độ chính xác của quy trình in nhãn với SENTINEL

SENTINEL cải thiện độ chính xác trong in nhãn đến 99% cho Dot Foods

 

Tìm hiểu xem Dot Foods đã làm thế nào để vượt qua các thử thách như:

 

  • In ra hơn 300 máy in mà không lo quá ngân sách
  • Tuân thủ với các yêu cầu bảo mật nội bộ
  • Tích hợp với Warehouse Management System JDA hiện có của họ
  • Cải thiện độ tin cậy khi có thay đổi về môi trường in nhãn

 

... tất cả với SENTINEL

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Lưu ý: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc