Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Triển khai TEKLYNX cải thiện độ chính xác của quy trình ghi nhãn mác và tốc độ in ấn cho Flex-Strut Inc.

Triển khai TEKLYNX cải thiện độ chính xác của quy trình ghi nhãn mác và tốc độ in ấn cho Flex-Strut Inc.

 

Flex-Strut tăng 100% tốc độ in ấn với CODESOFT và SENTINEL. Tìm hiểu xem bằng cách nào CODESOFT và SENTINEL đã giúp Flex-Strut đáp ứng các yêu cầu như:

 

  • Loại bỏ tắc nghẽn trong quá trình ghi nhãn mác phát sinh từ thao tác thủ công
  • Dễ dàng tích hợp với Hệ thống Enterprise Resource Planning (ERP) hiện có của họ
  • Tự động hóa quy trình in ấn nhãn mác
  • Cung cấp khả năng in nhãn mác cho nhiều máy in hơn, với tốc độ và lưu lượng lớn hơn

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc