Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Freelin-Wade giải quyết những thách thức lớn về quy trình kinh doanh với giải pháp ghi nhãn mác doanh nghiệp mới

Calvin Hansen Quản lý CNTT

“Kể từ khi triển khai TEKLYNX CENTRAL, độ chính xác đã được cải thiện đáng kể. Tính đến nay, chúng tôi đã giảm ít nhất 50% lỗi ghi nhãn mác và đó mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi vẫn tiếp tục khám phá rất nhiều lợi thế mà TEKLYNX CENTRAL mang lại.”

Freelin-Wade giải quyết những thách thức lớn về quy trình kinh doanh với giải pháp ghi nhãn mác doanh nghiệp mới

 

Tìm hiểu xem Freelin-Wade đã làm thế nào để:

 

  • Giảm 50% lỗi ghi nhãn mác
  • Tập trung hệ thống quản lý
  • Tích hợp liền mạch với hệ thống ERP của họ
  • Tự động hóa việc tạo nhãn mác

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc