Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Công ty Sartori đã chuyển hóa quy trình ghi nhãn của họ với TEKLYNX CENTRAL

Ted Rostowski Quản trị viên Hệ thống Sartori

“Hệ thống ERP của chúng tôi vẫn cần được phát triển tùy chỉnh dù cho chúng tôi có chọn ứng dụng ghi nhãn nào, và TEKLYNX có hỗ trợ 24/7 để đảm bảo quy trình tích hợp thành công.”

Công ty Sartori đã chuyển hóa quy trình ghi nhãn của họ với TEKLYNX CENTRAL

 

Tìm hiểu xem Sartori đã làm thế nào để:

 

  • Loại bỏ hoàn toàn các quy trình thủ công
  • Giảm lỗi ghi nhãn và lãng phí nguyên liệu
  • Quản lý tập trung

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc