Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Shepherd Material Science cải thiện hiệu quả ghi nhãn mác GHS với TEKLYNX CENTRAL GHS

Diana McDonough Nhà Phát triển Cấp cao, Shepherd Information Systems

"Chúng tôi đã muốn triển khai một hệ thống ghi nhãn mác tập trung có thể được sử dụng trên toàn công ty."

Shepherd Material Science cải thiện khả năng ghi nhãn mác tuân thủ GHS hiệu quả và chính xác với TEKLYNX CENTRAL GHS

 

Tìm hiểu xem Shepherd Material Science đã làm thế nào để vượt qua các thử thách như:

 

  • Nhu cầu tạo các nhãn mác đáp ứng cả tiêu chuẩn GHS lẫn ISO một cách chính xác và hiệu quả
  • Tích hợp với Hệ thống ERP Microsoft Dynamics AX mới của họ
  • Giảm đáng kể lãng phí nguyên liệu từ quy trình hiện tại của phòng mẫu thử của công ty 
  • Hoạt động ghi nhãn không hiệu quả do sử dụng nhiều hệ thống khác nhau không tích hợp toàn diện với hệ thống phụ trợ

 

... tất cả nhờ có TEKLYNX CENTRAL

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc