Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Beantown Chemical đạt được tuân thủ GHS đồng thời tăng hiệu quả sử dụng nhân viên

CODESOFT: Beantown Chemical đạt được tuân thủ GHS

 

Phần mềm ghi nhãn mác mã vạch CODESOFT cho khả năng tuân thủ nhãn mác GHS toàn diện cho công ty cung ứng và sản xuất hóa chất Tìm hiểu xem BeanTown Chemical đã làm thế nào để:

 

  • Triển khai và vận hành toàn bộ hệ thống ghi nhãn mác mã vạch của họ chỉ trong chưa đầy một tháng
  • Tuân thủ toàn diện với các tiêu chuẩn quy định bao gồm yêu cầu về nhãn mác của GHS trước hạn chót nhiều tháng
  • Tăng 10% hiệu quả làm việc của nhân viên, và tuyệt đối loại bỏ việc lãng phí nhãn mác

 

... tất cả với CODESOFT.

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc