Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

EIS sử dụng CODESOFT để tạo một kịch bản SAP và tăng tốc độ sản xuất nhãn mác

Joyce Edgens Nhà phát triển

“Tùy thuộc vào độ phức hợp của nhãn mác, mỗi nhãn mác có thể mất đến 3 ngày để được tạo, kiểm tra và chuyển sang sản xuất. Giờ đây, quý vị chỉ cần 4 giờ để làm điều này.”

EIS tự động tạo kịch bản SAP và tiết kiệm tiền với CODESOFT

 

Tìm hiểu xem EIS đã làm thế nào để:

 

  • Tạo nhãn mác một cách dễ dàng
  • Sản xuất nhãn mác nhanh hơn
  • Tạo kịch bản SAP với giá phải chăng

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc