Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Barcode Better

Tại TEKLYNX, chúng tôi tin rằng phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị mua. Nó là một giải pháp công nghệ tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành.

Yêu cầu tư vấn

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về SENTINEL?

 

Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về công ty quý vị và chúng tôi sẽ liên hệ để thảo luận về nhu cầu tự động hóa in nhãn mác của quý vị.

 

Thông tin của Quý vị
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Thông tin về Công ty của Quý vị
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

LSI Industries loại bỏ 6.000 tập tin nhãn mác tĩnh, giảm 80% chi phí bảo trì tập tin nhãn mác hiện tại và chuyển thời gian xử lý từ tính theo ngày xuống chỉ còn tính theo phút