Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Owens Corning đã tiêu chuẩn hóa khuôn mẫu nhãn mác của họ và tăng tốc độ phát triển nhãn mác

John Butler Chuyên gia Hệ thống Thông tin

“TEKLYNX là tiêu chuẩn mới của chúng tôi về phần mềm ghi nhãn. Phần mềm này rất dễ sử dụng theo khía cạnh triển khai và phát triển, và chúng tôi sẽ áp dụng nó cho tất cả các dự án có yêu cầu ghi nhãn của mình trong tương lai.”

Owens Corning tăng độ linh hoạt và cắt giảm 75% thời gian phát triển với việc cài đặt SENTINEL

 

Tìm hiểu xem Owens Corning làm thế nào để:

 

  • Giảm 75% thời gian phát triển
  • Tự động hóa quy trình tạo nhãn mác có tích hợp SAP
  • Tạo khuôn mẫu nhãn mác linh hoạt

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc