Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Dịch vụ giao đồ ăn hoàn toàn loại bỏ quy trình thủ công với LABELVIEW

LABELVIEW loại bỏ hoàn toàn các quy trình thủ công cho The Real Good Life

 

Tìm hiểu xem The Real Good Life đã làm thế nào để vượt qua các thử thách như:

 

  • Quy trình ghi nhãn thủ công mất thời gian
  • Các lỗi đắt giá trong ghi nhãn thực phẩm và nhãn giao hàng
  • Tìm một giải pháp dễ sử dụng để thay thế quy trình tạo nhãn thủ công

 

... tất cả với LABELVIEW

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Lưu ý: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc