Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

MicroVention cải thiện hiệu quả sản xuất đồng thời đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn mác cho thiết bị y tế UDI

Frank Carranza Phó Kỹ sư Nhãn mác, MicroVention

“Từ khâu thiết kế đến phê duyệt, sản xuất và in ấn, mục tiêu của chúng tôi là tinh gọn hóa quy trình ghi nhãn mác của mình. Thông qua việc triển khai TEKLYNX CENTRAL CFR, chúng tôi có thể giản lược hóa toàn bộ quy trình ghi nhãn mác của mình trên quy mô toàn cầu và tăng 50% hiệu quả sản xuất tổng quát.”

MicroVention tăng 50% tổng hiệu suất sản xuất với TEKLYNX CENTRAL CFR

 

Tìm hiểu xem TEKLYNX CENTRAL CFR đã làm thế nào để giúp MicroVention đáp ứng các yêu cầu như:

 

  • Tích hợp với Hệ thống ERP JD Edwards của họ
  • Cải thiện hiệu suất ghi nhãn mác, kiểm soát và hỗ trợ cho môi trường ghi nhãn mác đa người dùng toàn cầu của họ
  • Bảo mật trung tâm dữ liệu thông qua mạng lưới toàn cầu của họ
  • Tuân thủ quy định ghi nhãn mác dành cho nhà sản xuất thiết bị y tế, ví dụ như UDI

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc