Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Nhà sản xuất thiết bị y tế cải thiện độ chính xác của quy trình ghi nhãn mác và đơn giản hóa việc tuân thủ quy định về ghi nhãn mác với TEKLYNX CENTRAL CFR

TEKLYNX CENTRAL CFR đã cắt giảm thời gian phê duyệt nhãn mác cho Aspen Medical Products

 

Tìm hiểu xem Aspen Medical Products đã làm thế nào để vượt qua các thử thách như:

 

  • Cải thiện chức năng kiểm soát nhãn mác và hỗ trợ cơ sở người dùng toàn cầu
  • Giảm thiểu việc nhập liệu nhãn mác thủ công để cải thiện độ chính xác
  • Tuân thủ quy định ghi nhãn mác của nhà sản xuất thiết bị y tế
  • Tích hợp với hệ thống ERP hiện có của họ

 

... tất cả nhờ có TEKLYNX CENTRAL CFR

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc