Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

PHẦN MỀM GHI NHÃN MÁC CHO 21 CFR PHẦN 11 CỦA FDA

PHẦN MỀM GHI NHÃN MÁC CHO 21 CFR PHẦN 11 CỦA FDA

Tuân thủ quy định thông qua quản lý nhãn mác

 

 • LABEL ARCHIVE để lưu trữ & bảo mật nhãn mác
  • Nhiều giai đoạn phê duyệt thiết kế nhãn mác bởi các đánh giá viên
  • Thiết lập quyền truy cập để kiểm soát truy cập
  • Giữ nhật ký thay đổi, nhận xét, sửa đổi và lịch sử in ấn cho mỗi nhãn mác
  TÌM HIỂU THÊM
 • TEKLYNX CENTRAL CFR để Quản lý Nhãn mác
  • Phê duyệt các nhãn mác sử dụng chữ ký điện tử theo tiêu chuẩn FDA 21 CFR Phần 11
  • Báo cáo tùy chỉnh hiển thị toàn bộ lịch sử tài liệu
  • Kết hợp tạo nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa in ấn
  TÌM HIỂU THÊM

Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL CFR

Giới thiệu về 21 CFR Phần 11

Quy định 21 CFR Phần 11 của FDA được áp dụng cho việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm y tế, và được thiết lập để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo độ chính xác của các bản ghi y tế điện tử. Nó cho phép các tổ chức cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng bản ghi điện tử thay cho giấy.

  

TEKLYNX CENTRAL CFR là giải pháp quản lý nhãn mác của TEKLYNX, được thiết kế chuyên dụng để giúp các tổ chức tuân thủ quy định 21 CFR Phần 11 của FDA. Phần mềm này cho phép người dùng tạo các mã vạch phức hợp như mã vạch 2D DataMatrix, Health Industry Bar Code (HIBC), GS1 Databar, v.v... Đảm bảo một quy trình bảo mật và tuân thủ bằng cách thiết lập quyền truy cập cho người dùng và áp dụng chữ ký điện tử cho các nhãn mác của quý vị trong suốt vòng đời của chúng.

“Chúng tôi có hàng nghìn bản cài đặt trên toàn cầu và hiểu rằng bảo mật và truy cập luôn là ưu tiên hàng đầu của các công ty.”

- Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp, TEKLYNX

Liệu đã đến lúc cần đánh giá hệ thống ghi nhãn mác chăm sóc sức khỏe của quý vị?

TẢI VỀ HƯỚNG DẪN

TEKLYNX CENTRAL CFR: MicroVention Inc. tăng 50% hiệu suất

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Quý vị cần trợ giúp tuân thủ CFR Phần 11?

Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về quý vị và chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thảo luận về các nhu cầu ghi nhãn mác CFR của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc